Thứ Tư, Tháng Hai 1, 2023
spot_img
HomeChia sẻ kinh nghiệmMẫu giấy đề nghị thanh toán phù hợp cho mọi công ty

Mẫu giấy đề nghị thanh toán phù hợp cho mọi công ty

Trong cuộc sống, công việc hàng ngày chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đã từng cần sử dụng tới giấy đề nghị thanh toán rất nhiều lần. Thế nhưng không phải ai cũng biết mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng chuẩn nhất gồm những nội dung gì, ai là người lập,…Do đó, hôm nay Cẩm Nang Mua Bán sẽ chia sẻ thật chi tiết vấn đề này. Hãy cùng chúng tôi dõi theo nhé!

I. Giấy đề nghị thanh toán là gì?

Trong công việc và cuộc sống, phát sinh từ vấn đề mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ,… cần sự xuất hiện của giấy đề xuất thanh toán. Nếu đã đi làm bạn sẽ thấy mẫu giấy này xuất hiện rất nhiều trong khi công tác, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm,…cho cơ quan, đơn vị.

Do đó, giấy đề nghị thanh toán là văn bản thúc giục bên phải thanh toán tiến hành thanh toán các khoản tiền liên quan.

giấy đề nghị thanh toán
Trong công việc và cuộc sống rất cần sự xuất hiện của giấy đề xuất thanh toán.

Do đó, giấy đề nghị thanh toán sẽ được dùng trong trường hợp:

 • Nhân viên đã mua đồ cho cơ quan hoặc chi tiền phục vụ cho hoạt động chung của tập thể nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng;
 • Tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có);
 • Làm thủ tục thanh toán hoặc căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

II. Ai có trách nhiệm đề nghị thanh toán?

Như đã chia sẻ bên trên. Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu theo yêu cầu công việc người mua hàng hoặc người chi tiêu sẽ phải giấy đề xuất thanh toán để gửi cho kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Sau đó bộ phận kế toán sẽ xem xét và ghi ý kiến đề nghị từ những người có uỷ quyền duyệt chi.

giấy đề nghị thanh toán
Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu theo yêu cầu công việc người mua hàng hoặc người chi tiêu sẽ phải giấy đề xuất thanh toán.

Nếu nội dung hợp lệ, kế toán sẽ lập phiếu chi kèm theo giấy đề xuất thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ cho người lập phiếu đề nghị thanh toán.

III. Những nội dung buộc phải có trong mẫu giấy đề xuất thanh toán

Dù là mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng excel hay file word thì đều cần thể hiện đầy đủ các nội dung cơ bản sau đây:

 • Đầu tiên là thông tin người được thanh toán (người nhận tiền) và thông tin người phải thanh toán (người chi tiền).
 • Tiếp theo là số tiền phải thanh toán. Trong đó, số tiền cần ghi rõ đơn vị tiền, số tiền bằng số và bằng chữ rõ ràng, chính xác.
 • Mẫu giấy yêu cầu thanh toán phải có nội dung cụ thể. Yêu cầu thanh toán ở hạng mục nào, theo hợp đồng gì. Nội dung không nên dài dòng, khó hiểu mà cần ghi rõ ràng, cụ thể nhất.
 • Gửi kèm chứng từ liên quan đến nội dung thanh toán nếu có thể đều bên nhận được yêu cầu sẽ biết chính xác nội dung cần thanh toán mà không cần trao đổi lại nhiều lần.
 • Cuối cùng là chữ ký xác nhận của các bên liên quan. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì trong nội dung của giấy đề xuất thanh toán phải có đầy đủ chữ ký để đảm bảo tính chính xác.
giấy đề nghị thanh toán
Trong giấy đề nghị cần thể hiện đầy đủ các nội dung cơ bản

IV. Một số biểu mẫu giấy đề nghị thanh toán đang được dùng thịnh hành nhất

1. Mẫu giấy đề xuất thanh toán theo Thông tư số 133

Tải ngay mẫu đề xuất thanh toán theo Thông tư số 133 tại đây.

Đơn vị: Công ty ABC

Địa chỉ: ……………..

Mẫu số 05 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

TPHCM, ngày ….tháng….năm 2021

Kính gửi: Giám đốc Công ty …………..

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ……………

Bộ phận (Hoặc địa chỉ): ………………………

Nội dung thanh toán: ………………………….

Số tiền: …………………..(Viết bằng chữ): ………………….

(Kèm theo …….. chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

 

giấy đề nghị thanh toán
Mẫu giấy đề nghị cần nêu rõ ràng chính xác số tiền cần thanh toán bằng số và bằng chữ.

2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư số 107 mới nhất

Tải ngay mẫu giấy xuất nghị thanh toán chuẩn theo thông tư 107 tại đây.

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mẫu số: C42-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng ……năm………

– Họ và tên người thanh toán:…………………………………………………………..

– Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………..

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số………………. ngày ……………..

– Phiếu chi số………………. ngày ……………..

– ….

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày……………….

2 ……………………………………………………………….

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN
(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên)

3. Mẫu giấy đề xuất thanh toán chuẩn theo Thông tư 200

Tải ngay mẫu giấy xuất nghị thanh toán chuẩn theo thông tư 200 tại đây.

Đơn vị: Công ty ABC
Địa chỉ: ……………..
Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCNgày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

TP.HCM Ngày … tháng … năm….

Kính gửi: ……………………………………………………………………..…………….………

Họ và tên người đề nghị thanh toán:………………………………………………

Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………

Số tiền:…………………………………………. (Viết bằng chữ):…………………………….

Thủ trưởng đơn vị
(ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
Kế toán thanh toán
(ký, họ tên)
Người đề nghị
(ký, họ tên)
(Kèm theo:…………………….…………….…………….… chứng từ gốc).

4. Mẫu đề xuất thanh toán và tạm ứng theo thông tư số 79

Tải ngay mẫu giấy đề xuất thanh toán chuẩn theo thông tư 79 tại đây.

Đơn vị: …………… Mã QHNS:…………Mẫu số: C43-BB(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

TPHCM, ngày ….. tháng ……. năm ……

– Họ tên người thanh toán: ……………………………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………….

– Đề nghị thanh toán tạm ứng theo bảng dưới đây:

Diễn giảiSố tiền
I. Số tiền tạm ứng
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
2. Số tạm ứng kỳ này:
– Phiếu chi số …………. ngày ………
– Phiếu chi số …………. ngày ……… – …
II. Số tiền đề nghị thanh toán
1. Chứng từ: ……….. số………. ngày………….
2. ……………………………………………………
III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại
IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung
Thủ trưởng đơn vị
(ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
Kế toán thanh toán
(ký, họ tên)
Người đề nghị
(ký, họ tên)

V. Quy trình làm đề nghị thanh toán trong các công ty

Trong các doanh nghiệp, làm đề nghị thanh toán phải tuân thủ theo nguyên tắc, quy định đã được đưa ra nhằm đảm bảo quá trình làm việc minh bạch.

Quy trình làm đề nghị thanh toán tại doanh nghiệp gồm các bước sau:

 • Bước 1: Lập phiếu đề nghị thanh toán: Đây là nhiệm vụ của người có nhu cầu thanh toán, hồ sơ cần chuẩn bị gồm có: Phiếu đề nghị thanh toán, hợp đồng kinh tế, chứng từ gốc (kèm bản sao công chứng) và những giấy tờ khác.
 • Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Kế toán của doanh nghiệp sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ đề nghị thanh toán xem đúng hay sai, đã đủ hay chưa.
 • Bước 3: Duyệt đề nghị: Sau khi kế toán đã xác nhận giấy tờ đã đủ thì kế toán trưởng là người ký duyệt quyết định chấp nhận đề nghị thanh toán.
 • Bước 4: Lập phiếu chi và ủy nhiệm: Kế toán là người lập phiếu chi theo đề nghị rồi trình kế toán trưởng ký duyệt cũng như giám đốc. Sau đó, kế toán mang phiếu chi tới thủ quỹ để nhận tiền.
 • Bước 5: Chi tiền: Sau khi có tiền từ thủ quỹ, kế toán thực hiện chi tiền theo phiếu chi đã được duyệt rồi ghi vào sổ theo yêu cầu.
 • Bước 6: Đối soát và báo cáo: Sau khi chi tiền xong, kế toán phải đối soát và báo cáo lại khoản chi đó xe có đúng không. 

Bên trên là chia sẻ của chúng tôi về giấy đề xuất thanh toán, giấy đề nghị thanh toán theo hợp đồng mà bạn có thể dùng trong nhiều trường hợp. Còn rất nhiều những mẫu văn bản hành chính chuẩn mà bạn có thể tải về xài cực kỳ tiện lợi nếu dõi theo những bài viết tiếp theo của chúng tôi. Nhanh tay truy cập Muaban.net để tìm nhiều việc làm hữu ích.

Trần Thanh – Content Writer

>>> Xem thêm ngay nếu bạn đang quan tâm đến:

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
spot_img

ĐỪNG BỎ LỠ