Thứ Ba, Tháng Một 25, 2022
khuyen mai muabannet
HomeChia sẻ kinh nghiệmMẫu giấy đề nghị thanh toán phù hợp cho mọi công ty

Mẫu giấy đề nghị thanh toán phù hợp cho mọi công ty

Trong cuộc sống, công việc hàng ngày chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đã từng cần sử dụng tới giấy đề nghị thanh toán rất nhiều lần. Thế nhưng không phải ai cũng biết mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng chuẩn nhất gồm những nội dung gì, ai là người lập,…Do đó, hôm nay Blog Mua Bán sẽ chia sẻ thật chi tiết vấn đề này. Hãy cùng chúng tôi dõi theo nhé!

Giấy đề nghị thanh toán là gì?

Trong công việc và cuộc sống, phát sinh từ vấn đề mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ,….cần sự xuất hiện của giấy đề xuất thanh toán. Nếu đã đi làm bạn sẽ thấy mẫu giấy này xuất hiện rất nhiều trong khi công tác, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm,…cho cơ quan, đơn vị.

Do đó, giấy đề nghị thanh toán là văn bản thúc giục bên phải thanh toán tiến hành thanh toán các khoản tiền liên quan.

Trong công việc và cuộc sống rất cần sự xuất hiện của giấy đề xuất thanh toán.
Trong công việc và cuộc sống rất cần sự xuất hiện của giấy đề xuất thanh toán.

Do đó, giấy đề nghị thanh toán sẽ được dùng trong trường hợp:

  • Nhân viên đã mua đồ cho cơ quan hoặc chi tiền phục vụ cho hoạt động chung của tập thể nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng;
  • Tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có);
  • Làm thủ tục thanh toán hoặc căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

Ai có trách nhiệm đề nghị thanh toán?

Như đã chia sẻ bên trên. Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu theo yêu cầu công việc người mua hàng hoặc người chi tiêu sẽ phải giấy đề xuất thanh toán để gửi cho kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Sau đó bộ phận kế toán sẽ xem xét và ghi ý kiến đề nghị từ những người có uỷ quyền duyệt chi.

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu theo yêu cầu công việc người mua hàng hoặc người chi tiêu sẽ phải giấy đề xuất thanh toán.
Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu theo yêu cầu công việc người mua hàng hoặc người chi tiêu sẽ phải giấy đề xuất thanh toán.

Nếu nội dung hợp lệ, kế toán sẽ lập phiếu chi kèm theo giấy đề xuất thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ cho người lập phiếu đề nghị thanh toán.

Những nội dung buộc phải có trong mẫu giấy đề xuất thanh toán

Dù là mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng excel hay file word thì đều cần thể hiện đầy đủ các nội dung cơ bản sau đây:

  • Đầu tiên là thông tin người được thanh toán (người nhận tiền) và thông tin người phải thanh toán (người chi tiền).
  • Tiếp theo là số tiền phải thanh toán. Trong đó, số tiền cần ghi rõ đơn vị tiền, số tiền bằng số và bằng chữ rõ ràng, chính xác.
  • Mẫu giấy yêu cầu thanh toán phải có nội dung cụ thể. Yêu cầu thanh toán ở hạng mục nào, theo hợp đồng gì. Nội dung không nên dài dòng, khó hiểu mà cần ghi rõ ràng, cụ thể nhất.
  • Gửi kèm chứng từ liên quan đến nội dung thanh toán nếu có thể đều bên nhận được yêu cầu sẽ biết chính xác nội dung cần thanh toán mà không cần trao đổi lại nhiều lần.
  • Cuối cùng là chữ ký xác nhận của các bên liên quan. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì trong nội dung của giấy đề xuất thanh toán phải có đầy đủ chữ ký để đảm bảo tính chính xác.
Trong giấy đề nghị cần thể hiện đầy đủ các nội dung cơ bản
Trong giấy đề nghị cần thể hiện đầy đủ các nội dung cơ bản.

Một số biểu mẫu giấy đề nghị thanh toán đang được dùng thịnh hành nhất

1/ Mẫu giấy đề xuất thanh toán chuẩn theo Thông tư 200

👉👉 Tải ngay mẫu giấy xuất nghị thanh toán chuẩn theo thông tư 200 tại đây.

Đơn vị: Công ty ABC Địa chỉ: ……………..Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

TP.HCM Ngày … tháng … năm….

Kính gửi: ……………………………………………………………………..…………….………

Họ và tên người đề nghị thanh toán:………………………………………………

Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………

Số tiền:…………………………………………. (Viết bằng chữ):…………………………….

(Kèm theo:…………………….…………….…………….… chứng từ gốc).

Thủ trưởng đơn vị
(ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
Kế toán thanh toán
(ký, họ tên)
Người đề nghị
(ký, họ tên)
Mẫu giấy đề nghị cần nêu rõ ràng chính xác số tiền cần thanh toán bằng số và bằng chữ.
Mẫu giấy đề nghị cần nêu rõ ràng chính xác số tiền cần thanh toán bằng số và bằng chữ.

2/ Mẫu đề xuất thanh toán theo Thông tư số 133

👉👉Tải ngay mẫu đề xuất thanh toán theo Thông tư số 133 tại đây.

Đơn vị: Công ty ABC
Địa chỉ: ……………..
Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

TPHCM, ngày ….tháng….năm 2021

Kính gửi: Giám đốc Công ty …………..

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ……………

Bộ phận (Hoặc địa chỉ): ………………………

Nội dung thanh toán: ………………………….

Số tiền: …………………..(Viết bằng chữ): ………………….

(Kèm theo …….. chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)
Mẫu giấy đề nghị cần nêu rõ ràng chính xác số tiền cần thanh toán bằng số và bằng chữ.
Sau khi nhận giấy đề xuất nếu hợp lệ thì kế toán sẽ xuất phiếu chi theo yêu cầu.

3/ Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo hợp đồng

👉👉 Tải ngay mẫu giấy đề xuất thanh toán theo hợp đồng tại đây.

Đơn vị: ………..
Địa chỉ:………
Số:    /ĐNTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
TPHCM, ngày…tháng….năm…
  

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Họ và tên người đề nghị: ……………………………………………………………………….

Số giấy GT, CMT: ………………………………………………………………………………

Bộ phận công tác: ………………………………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán: …………………………………………………………………….

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………….

Hình thức thanh toán:        Tiền mặt                    Ngân hàng                

Thời hạn thanh toán: ………………………. /………… /……………………………………..

Tên dự án/hợp đồng: ………………………………………………………………………….

Trả cho đơn vị: …………………………………………………………………………………..

Số tài khoản: ……………………………………………………………………………………..

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Kèm theo………………. chứng từ.

Thủ trưởng đơn vị
(ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
Kế toán thanh toán
(ký, họ tên)
Người đề nghị
(ký, họ tên)

4/ Mẫu giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản

👉👉 Tải ngay giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản tại đây.

Công ty …CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, Ngày … tháng … năm 2021

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Ban Tổng giám đốc Công ty…………………..

Căn cứ vào hợp đồng số …/… ngày … tháng … năm 2021 giữa Công ty ………. và Công ty ………….

Kính đề nghị Công ty ………………chuyển số tiền: ……………….

Bằng chữ:……………………………………………………

Của hợp đồng số …/… ngày … tháng … năm 2021 vào tài khoản của Công ty …………..

Số tài khoản: ………………………………………

Tại ngân hàng: …………………………………….

Trân trọng Công ty ……………………..

Giám đốc

(ký tên và đóng dấu)

5/ Mẫu giấy đề xuất thanh toán hợp đồng xây dựng

👉👉 Tải ngay mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng xây dựng tại đây.

Đơn vị: ……………………
Địa chỉ: ……………………
 Mẫu số: 04c – TT

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

TPHCM, ngày ……….. tháng …………. năm …………..

 Họ và tên người đề nghị: ………………………………………………………………….

Số giấy GT, CMT: ………………………………………………………………………………..

 Bộ phận công tác:………………………………………………………………………………..

 Số tiền đề nghị thanh toán:……………………………………………………………………..

 Bằng chữ:………………………………………………………………………………………..

Hình thức thanh toán: ……..  Tiền mặt……..Ngân hàng………….. Mở L/C

Thời hạn thanh toán:………………………. /………… /………………………….

Tên dự án/hợp đồng: …………………………………………………………………

Mã dự án:…………………………………………………………………………………

Trả cho đơn vị:………………………………………………………………………….

Số tài khoản:……………………………………………………………………………

Tại Ngân hàng:………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Kèm theo………………. chứng từ.

Lãnh đạo công ty
(Ký ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký ghi rõ họ tên)
Lãnh đạo đơn vị
(Ký ghi rõ họ tên)
Người đề nghị
(Ký ghi rõ họ tên)

6/ Mẫu đề xuất thanh toán và tạm ứng theo thông tư số 79

👉👉 Tải ngay mẫu giấy đề xuất thanh toán chuẩn theo thông tư 79 tại đây.

Đơn vị: …………… Mã QHNS:…………Mẫu số: C43-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

TPHCM, ngày ….. tháng ……. năm ……

– Họ tên người thanh toán: ……………………………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………….

– Đề nghị thanh toán tạm ứng theo bảng dưới đây:

Diễn giảiSố tiền
I. Số tiền tạm ứng
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
2. Số tạm ứng kỳ này:
– Phiếu chi số …………. ngày ………
– Phiếu chi số …………. ngày ……… – …
II. Số tiền đề nghị thanh toán
1. Chứng từ: ……….. số………. ngày………….
2. ……………………………………………………
III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại
IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung
Thủ trưởng đơn vị
(ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
Kế toán thanh toán
(ký, họ tên)
Người đề nghị
(ký, họ tên)

Bên trên là chia sẻ của chúng tôi về giấy đề xuất thanh toán, giấy đề nghị thanh toán theo hợp đồng mà bạn có thể dùng trong nhiều trường hợp. Còn rất nhiều những mẫu văn bản hành chính chuẩn mà bạn có thể tải về xài cực kỳ tiện lợi nếu dõi theo những bài viết tiếp theo của chúng tôi. Nhanh tay truy cập Muaban.net để tìm nhiều việc làm hữu ích.

Trần Thanh – Content Writer

>>> Xem thêm ngay nếu bạn đang quan tâm đến: Cách phản hồi khi nhận được thư mời nhận việc từ nhà tuyển dụng

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
- Advertisment -
CTKM

ĐỪNG BỎ LỠ