Friday, April 19, 2024
spot_img
HomeNhà đấtHướng dẫn về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất mới...

Hướng dẫn về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất mới nhất

Đấu giá quyền sử dụng đất là một hình thức khá phổ biến để Nhà nước giao quyền sử dụng đất, cho thuê đất và là một trong những nguồn thu quan trọng đối với nhiều địa phương. Vậy nên quy chế đấu giá quyền sử dụng đất đang nhận được nhiều sự quan tâm và tìm hiểu. 

Bài viết dưới đây Mua bán sẽ giúp bạn cập nhật hướng dẫn mới nhất về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất và những quy định cần thiết để tiến hành đấu giá.

Đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất
Đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

Đấu giá quyền sử dụng đất được hiểu là việc Ủy ban Nhân dân (UBND) cấp có thẩm quyền tổ chức bán đấu giá dưới hình thức công khai các khu đất để lấy nguồn vốn phục vụ cho việc xây dựng các công trình, dự án tại địa phương, khu vực nơi sinh sống.

Người tham gia trúng đấu giá là người đưa ra mức giá cao nhất cho mảnh đất đã đăng ký (cao hơn mức giá khởi điểm ban đầu đề ra) và được chủ tịch UBND ra quyết định trúng đấu giá. 

Những nguyên tắc về đấu giá quyền sử dụng đất

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất
Những nguyên tắc về đấu giá quyền sử dụng đất

Hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện theo một nguyên tắc cụ thể nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp khi tham gia vào quan hệ pháp luật này của các chủ thể.

Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất phải được dựa trên nguyên tắc hoạt động đấu giá nói chung và đặc điểm của hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng. 

Hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo 2 nguyên tắc theo quy định tại Điều 117 – Luật đất đai 2013 như sau:

 • Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện một cách công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
 • Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất
Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất

Nhằm đảo bảo tính minh bạch, công khai trong quản lý, sử dụng đất đai thì  Luật Đất đai 2013 đã quy định một giải pháp quan trọng trong quy chế đấu giá quyền sử dụng đất chính là giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. 

Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định về đất đai và đấu giá tài sản.

Luật Đất đai năm 2013 quy định về quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

quy chế đấu giá quyền sử dụng đất
Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

Nhà nước tiến hành hoạt động giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá trong quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

 • Đầu tư xây nhà để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua.
 • Đầu tư xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng nhằm mục đích chuyển nhượng hoặc cho thuê.
 • Sử dụng quỹ đất làm nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng.
 • Sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ, đất cơ sở để sản xuất phi nông nghiệp.
 • Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp dùng cho công ích để tiến hành các hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối.
 • Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, doanh nghiệp, cơ sở phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh mà tài sản đi đôi với đất thuộc sở hữu nhà nước.
 • Giao đất nhà ở tại các khu vực đô thị, nông thôn cho các hộ gia đình, cá nhân.
 • Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng hoặc cho thuê đất.

Đối với trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất mà không có hoặc chỉ có duy nhất một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì việc giao đất, cho thuê đất do Nhà nước thực hiện mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

>>> Xem thêm: Luật đất đai mới nhất 2020: 5 điểm nổi bật cần ghi nhớ

Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất

quy chế đấu giá quyền sử dụng đất
Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong quy chế đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm:

 • Không thu tiền sử dụng đất khi giao đất.
 • Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng và thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này.
 • Sử dụng đất vào hoạt động khoáng sản.
 • Sử dụng đất vào mục đích thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, xã hội và công vụ.
 • Giao đất ở cho cán bộ, công, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền.
 • Giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở.
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở.
 • Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

>>> Xem thêm: 3 Lưu ý quan trọng khi mua đất nông nghiệp làm nhà

Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất

quy chế đấu giá quyền sử dụng đất
Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất
 • Các tổ chức đã có kế hoạch cho việc sử dụng đất hàng năm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Các tổ chức đã đưa ra phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản do Nhà nước sở hữu.

Các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

quy chế đấu giá quyền sử dụng đất
Các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
 • Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai 2013.
 • Tổ chức, cá nhân phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất vào mục đích thực hiện dự án đầu tư.

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất
Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 117, 118, 119 trong Luật Đất đai năm 2013 và Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP được ban hành vào ngày 04/04/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Ngày 18/11/2020, UBND thành phố ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ở Hà Nội.

Theo đó, đối tượng áp dụng quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội gồm: 

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phụ trách quản lý về đất đai, đấu giá tài sản, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Cơ quan, tổ chức và các đơn vị được giao xử lý và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Các tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Quỹ đất được sử dụng vào việc đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm đất thuộc các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai.

>>> Xem thêm: Đất thổ cư là gì? 5 điều cần nhớ trước khi quyết định mua

Trên đây là các thông tin mới nhất về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất mà mọi người cần nắm rõ. Hy vọng qua bài viết này, Mua bán đã cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng để có thể thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất nhằm đảm bảo quyền lợi tối ưu cho mình.

Cùng theo dõi Mua Bán để cập nhật các thông tin thị trường và tin đăng Mua Bán Nhà Đất ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và toàn quốc mới nhất nhé!

>>> Có thể bạn chưa biết:

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
spot_img
ĐỪNG BỎ LỠ