Thứ Tư, Tháng Sáu 7, 2023
spot_img
HomeChia sẻ kinh nghiệmThanh lý tài sản cố định - Quy định cần quan tâm...

Thanh lý tài sản cố định – Quy định cần quan tâm hàng đầu

Thanh lý tài sản cố định là 1 hoạt động khá phổ biến tại những công ty, doanh nghiệp hiện nay. Trong thời gian sử dụng, tài sản cố định sẽ bị hao mòn, giảm giá trị. Khi đó, doanh nghiệp cần phải thanh lý. Nhưng làm thế nào để thanh lý nhóm tài sản cố định hợp lý nhất? Cùng đi tìm lời giải đáp với bài viết sau nhé.

Tài sản cố định là gì?

Trước khi tim hiểu về thanh lý tài sản cố định cũng như thủ tục, hồ sơ thanh lý tài sản cố định, chúng ta nên hiểu rõ tài sản cố định là gì. Đây được xem là 1 trong những khoản mục quan trọng trong bảng cân đối kế toán của mỗi doanh nghiệp.

Hiểu 1 cách tổng quát, tài sản cố định là tư liệu lao động có hoặc không có hình thái. Tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh. Thoả mãn các tiêu chí theo quy định của chuẩn mực kế toán.

Tài sản cố định hữu hình bao gồm nhà cửa, kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải,… Trong khi đó, tài sản cố định vô hình gồm có chi phí liên quan tới đất sử dụng, quyền phát hành. Hay, bằng phát minh, sáng chế, bản quyền tác giả.

Thanh lý tài sản cố định là hoạt động phổ biến của mọi doanh nghiệp
Thanh lý tài sản cố định là hoạt động phổ biến của mọi doanh nghiệp

Ngoài ra, còn có tài sản cố định thuê tài chính.

Thay vì sở hữu tài sản cố định, doanh nghiệp sẽ đi thuê của 1 công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản cố định.

Việc hạch toán thanh lý tài sản cố định vẫn được thực hiện như thường. Sau khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê có thể chọn thuê tiếp hoặc mua lại tuỳ theo thoả thuận trong hợp đồng.

>> Thanh lí hàng cũ thế nào để không bị lỗ nhiều?

Thanh lý tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định thanh lý là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu tư. Hết thời gian trích khấu hao tài sản cố định.

Ngoài ra, khi thanh lí tài sản chưa khấu hao hết có thể xuất phát từ sự hư hỏng nặng nề, lạc hậu, lỗi thời. Một số doanh nghiệp lựa chọn thanh lý để thay thế bằng một tài sản mới. Thu hồi vốn.

Hầu hết công ty nào cũng có tài sản cố định. Hướng đến phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Nhà cửa, kiến trúc là 1 trong những loại hình tài sản cố định
Nhà cửa, kiến trúc là 1 trong những loại hình tài sản cố định

Nhưng theo thời gian, tài sản cố định sẽ hao mòn. Giảm giá trị sử dụng. Khi đó, chúng ta phải có phương pháp thanh lý hoặc cải tạo tuỳ theo nhu cầu, điều kiện của doanh nghiệp.

Như vậy, cho dù 1 tài sản đã hết thời gian khấu hao hoặc vẫn còn, thì doanh nghiệp vẫn có thể thanh lý. Nhưng tuỳ theo từng trường hợp mà doanh nghiệp có cách xử lý khác nhau.

Những quy định về thanh lý

Thanh lý tài sản cố định được chia ra làm 2 trường hợp dưới đây. Bao gồm:

Tài sản cố định đã khấu hao hết

Đối với các tài sản cố định đã khấu hao hết, tức là đã thu hồi đủ vốn, nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, trích khấu hao không được phép tiếp tục thực hiện.

Các tài sản cố định chưa tính đủ khấu hao, tức là chưa thu hồi đủ vốn mà đã hư hỏng, cần phải xác định nguyên nhân. Sau đó mới thanh lý. Các doanh nghiệp cần làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý bồi thường. Phần giá trị còn lại của tài sản cố định chưa thu hồi, không được bồi thường, phải được bù đắp bằng số thu do thanh lý của chính tài sản cố định đó.

Số tiền bồi thường đối với mỗi tài sản cố định do lãnh đạo doanh nghiệp quyết định. Nếu số thu thanh lý và số thu bồi thường không đủ bù đắp phần giá trị còn lại của tài sản cố định chưa thu hồi (hoặc giá trị tài sản cố định bị mất) thì khoản chênh lệch còn lại được coi là lỗ về thanh lý TSCĐ và hạch toán vào chi phí khác.

TSCĐ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của công ty
TSCĐ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của công ty

Tài sản cố định chưa khấu hao hết

Trong trường hợp thanh lý tài sản hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh, thì doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức việc thực hiện thanh lý theo đúng trình tự, thủ tục và lập biên bản thanh lý tài sản cố định theo đúng quy định.

Hạch toán thanh lý tài sản như thế nào?

Hạch toán là 1 trong những vấn đề rất quan trọng trong kế toán. Đối với nghiệp vụ thanh lý tài sản cố định, cần phải thực hiện các bước hạch toán như dưới đây:

Phản ánh số thu nhập về thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

 • Nợ các TK 111, 112, 131 (Giá thanh toán)
 • Có TK 711 – Thu nhập khác (Số thu nhập chưa có thuế GTGT)
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).
 • Phản ánh các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ:
 • Nợ TK 811 – Chi phí khác
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 • Có các TK 111, 112, 141, 331,… (giá thanh toán cho các chi phí).
 • Phản ánh giảm nguyên giá TSCĐ thanh lý, nhượng bán:
 • Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)
 • Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)
 • Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)
 • Có TK 213 – TSCĐ vô hình (nguyên giá).
Khi hạch toán thanh lý TSCĐ, phải ghi nhận hạch toán hao mòn
Khi hạch toán thanh lý TSCĐ, phải ghi nhận hạch toán hao mòn

Trong trường hợp có bán hồ sơ thầu thanh lý TSCĐ, ghi nhận khoản thu từ bán hồ sơ thầu liên quan:

 • Nợ các TK 111, 112, 138…
 • Có TK 811 – Chi phí khác.

Trong các khoản hạch toán trên đây, phản ánh số thu nhập về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và phản ánh giảm nguyên giá TSCĐ là cơ bản, quan trọng nhất. Chúng luôn đi kèm với nhau.

Thủ tục thanh lý tài sản 

Để thanh toán tài sản cố định, doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ những thủ tục theo quy trình dưới đây. Cụ thể:

Lập danh mục thanh lý tài sản

Đầu tiên, căn cứ kết quả kiểm kê tài sản, theo dõi quá trình sử dụng, bộ phận cơ sở vật chất của doanh nghiệp có nhiệm vụ lập danh mục thanh lý tài sản theo các mẫu quy định. Sau đó, bộ phận này sẽ trình lên thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

Danh mục thanh lý cần phải đảm bảo tính hợp lý. Đáp ứng các điều kiện để thanh lý.

Thanh lý tài sản cố định chính xác, đúng thời điểm là nguyên tắc quan trọng
Thanh lý tài sản cố định chính xác, đúng thời điểm là nguyên tắc quan trọng

Quyết định thanh lý tài sản

Thủ trưởng đơn vị quyết định thanh lý tài sản cố định thông qua phê duyệt văn bản về danh mục. Khi có quyết đinh, doanh nghiệp có thể thành lập hội đồng kiểm kê. Hướng đến đánh giá lại tài sản.

Thành lập Hội đồng thanh lý, kiểm kê, đánh giá tài sản của doanh nghiệp

Theo như quyết định của doanh nghiệp, Hội đồng thanh lý, kiểm kê, đánh giá tài sản của doanh nghiệp được thành lập.

Hội đồng thanh lý tài sản gồm Thủ trưởng đơn vị đóng vai trò là Chủ tịch Hội đồng; Kế toán trưởng, kế toán tài sản; Trưởng hoặc phó bộ phận cơ sở vật chất, cán bộ phụ trách tài sản; Đại diện đơn vị trực tiếp quản lý tài sản thanh lý; Cán bộ có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý; Đại diện đoàn thể gồm Công đoàn, Thanh tra Nhân dân.

Hội đồng được thành lập có nhiệm vụ kiểm kê, đánh giá tài sản cần được thanh lý của doanh nghiệp. Hoạt động đánh giá được dựa trên thời gian, cách thức sử dụng tài sản cũng như tình trạng giá trị, khấu hao hiện tại.

Tiến hành thanh lý

Sau khi hội đồng họp và thống nhất. Tài sản sẽ được tiến hành thanh lý.

Hội đồng thanh lý tài sản trình Thủ trưởng đơn vị để quyết định hình thức xử lý tài sản là bán hay huỷ tuỳ theo từng trường hợp.

Tổng hợp, xử lý kết quả thanh lý của đơn vị

Cuối cùng, Hội đồng sẽ lập biên bản thanh lý tài sản. Bộ phận kế toán căn cứ vào đó để ghi giảm tài sản và giá trị tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Như vậy, xoay quanh việc thanh lý tài sản cố định, chúng ta cần phải lưu ý tới những công đoạn, biên bản, hoạt động hạch toán. Bên cạnh đó, cũng nên lựa chọn thời điểm thích hợp để thanh toán. Tránh trường hợp lãng phí giá trị sử dụng còn lại của tài sản. Ngoài ra, đừng quên truy cập muaban.net ngay hôm nay để cập nhật thêm hàng loạt thông tin hữu ích, liên quan đến chủ đề này nhé.

Hồng Vân – Content Writer

Nguyễn Xuân Hương
Hello! Mình là Xuân Hương, hiện đang đảm nhận vị trí Content Specialist tại Muaban.net. Mong rằng những bài viết của mình có thể cung cấp những thông tin hữu ích đến bạn. Enjoy your time with Muaban.net!
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
spot_img

ĐỪNG BỎ LỠ