Thứ Tư, Tháng Hai 1, 2023
spot_img
HomeViệc làmMẫu biên bản làm việc mới nhất năm 2021

Mẫu biên bản làm việc mới nhất năm 2021

Mẫu biên bản làm việc được dùng rất nhiều trong các buổi làm việc giữa các doanh nghiệp hay các cuộc gặp gỡ, trao đổi. Nó là một văn bản tóm tắt lại buổi họp, cũng như quá trình làm việc giữa 2 bên. Bạn cũng có thể coi là một phần nhật ký của cuộc họp. Sau này, khi cần đối soát lại điều gì, bạn chỉ cần xem lại mẫu biên bản làm việc để nắm bắt được tình hình. Ở bài viết này, Muaban.net xin chia sẻ các thông tin liên quan đến biên bản làm việc.

Biên bản làm việc là gì?

Biên bản làm việc ghi chép lại những sự việc đã hoặc đang xảy ra trong quá trình trao đổi, họp bàn giữa hai hay nhiều người với nhau. Biên bản này không có hiệu lực pháp lý mà chủ yếu được dùng để làm căn cứ chứng minh các sự việc đã diễn ra. Khi xem lại biên bản, người đọc có thể nắm bắt được toàn bộ tình hình của buổi làm việc đã diễn ra.

Mục đích của biên bản làm việc là gì?

Biên bản làm việc được lập ra nhằm mục đích ghi chép lại diễn biến của buổi làm việc. Trong đó thể hiện đầy đủ những nội dung: diễn biến, ý kiến nêu ra, thỏa thuận và kết quả của buổi làm việc để phục vụ cho một số thủ tục trong doanh nghiệp.

biên bản làm việc 02
Biên bản làm việc có mục đích ghi chép lại diễn biến của buổi làm việc

Yêu cầu của một mẫu biên bản làm việc

Biên bản làm việc được sử dụng khi một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần trình bày lại nội dung làm việc. Nó cũng là văn bản ghi lại thỏa thuận giải quyết một vấn đề đã được thông qua cần có sự ký nhận của những người tham gia.

Chính vì vậy, một biên bản làm việc phải đáp ứng được một số yêu cầu dưới đây:

 • Sự việc, sự kiện, các số liệu phải chính xác, cụ thể, chi tiết.
 • Người lập biên bản phải ghi chép đầy đủ, trung thực, khách quan. Tuyệt đối không đưa cảm xúc cá nhân và đánh giá chủ quan vào biên bản.
 • Nội dung rõ ràng, mạch lạc, có trọng điểm.
 • Thông tin chặt chẽ, logic, theo trình tự diễn biến của buổi làm việc.
 • Ngôn từ súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, không dùng từ nhiều nghĩa gây hiểu lầm cho người đọc.
 • Tuân thủ về nội dung và hình thức.

Mẫu biên bản làm việc được công nhận cần phải lưu ý điều gì?

Để đảm bảo giá trị cho biên bản làm việc, người viết biên bản phải lưu ý những vấn đề dưới đây:

 • Nội dung và phạm vi làm việc phải hợp pháp, không trái quy định của pháp luật. Tuyệt đối không thỏa thuận, trao đổi các ngành nghề bị pháp luật cấm.
 • Cần ghi chú đầy đủ, chính xác và chi tiết, nhất là các vấn đề trọng tâm. Nếu lời nói của đại diện các bên thì cần ghi lại nguyên văn để những người không tham gia có thể hiểu trọn vấn đề và dễ dàng thực hiện.
 • Nên xác định và ghi rõ vấn đề đã được thống nhất và thông qua. Từ thời gian, thời điểm thực hiện thỏa thuận và những thông tin liên quan. Nếu không buổi làm việc sẽ trở nên vô nghĩa và không một ai chịu trách nhiệm thực hiện.
 • Biên bản làm việc phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của mỗi bên hoặc từng người tham gia buổi làm việc hoặc đại diện hợp pháp của người đó. Chữ ký này ghi nhận các bên, các thành phần tham gia đã xác nhận kết quả làm việc. Và đây sẽ là một trong những căn cứ ràng buộc trách nhiệm giữa các bên.
 • Mỗi nơi, mỗi vùng sẽ có biên bản việc làm/làm việc khác nhau, không nơi nào giống nơi nào cả. Ví dụ biên bản việc làm tại Hà Nội sẽ không thể nào giống với biên bản việc làm Bình Phước được. Bởi vì, thứ nhất là hai khu vực khác nhau, thứ hai là chưa chắc gì lĩnh vực hoạt động giống nhau như đúc. Thứ ba là đầu công việc sẽ hoàn toàn khác nhau.
biên bản làm việc 03
Kết thúc buổi làm việc, các bên liên quan phải ký vào biên bản để xác nhận

Cách viết một mẫu biên bản làm việc

Phần mở đầu:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Ngày, tháng, năm làm mẫu biên bản.

Phần nội dung:

 • Tên biên bản: viết hoa
 • Nội dung bên trong biên bản:

(1) Tên biên bản phải ngắn gọn, nêu bật được nội dung chính của buổi làm việc.

Ví dụ:

– Về việc xây dựng nhà ăn xã hội hóa.

– Về việc thay đổi phương thức vận chuyển hàng hóa.

……

(2) Ghi đầy đủ thông tin của tất cả những thành phần tham gia làm việc.

Trường hợp buổi làm việc diễn ra giữa các đối tác với nhau, có thể chi tiết thêm thông tin về người đại diện. Cụ thể: chức vụ, địa chỉ, nghề nghiệp, Số CMND hoặc số hộ chiếu, số điện thoại liên hệ.

(3) Nội dung làm việc nên ghi chi tiết theo trình tự diễn biến thời gian của buổi làm việc. Các nội dung quan trọng phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

Nếu buổi làm việc có đưa ra nhiều phương án để giải quyết vấn đề thì các phương án này đều phải được ghi vào biên bản. Đương nhiên, không thể thiếu phương án được các bên thống nhất quyết định thực hiện.

Ngoài ra, không được bỏ qua các ý kiến đóng góp, xây dựng của các cá nhân có liên quan tham gia buổi làm việc.

(4) Biên bản làm việc phải có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia. Trường hợp cá nhân, thành phần không đồng ý với phương án giải quyết và không ký vào biên bản thì người viết biên bản cũng phải ghi và nêu rõ lý do.

biên bản làm việc 04
Cách viết một mẫu biên bản làm việc

Một số mẫu biên bản làm việc

Mẫu biên bản làm việc số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do-Hạnh phúc

——————–

 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(v/v Thỏa thuận…………………..)

 

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…., tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng …………., Chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi: Ông ………………………………. Chức vụ: Giám đốc……………………………………………………………………

Địa chỉ: Số ……., phường……….….., quận…….……, thành phố ……………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

BÊN B:

 1. Ông: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CMTND số: …………………………….. Cấp ngày: …../………./20…………………………………………………………………………

Địa chỉ TT: …………..………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Ông: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CMTND số: …………………………….. Cấp ngày: …../…../20…………………………………………………………………………….

Địa chỉ TT: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………

Nội dung làm việc hai bên thống nhất cụ thể như sau:

Hai bên thống nhất các nội dung sau:

1………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……….………………………………….………………………………………….

………………………………………………………………………………….…..……………………………………….………………………………………….

2………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………….

……………………………………………………………………………….……….….………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………………………………….……..………………………………….………………………………………….

3…………………………………………………………………………………….……………………………………….………………………………………….

………………………………………………………………………………….…….….………………………………….………………………………………….

………………………………………………………………………………….………..………………………………….………………………………………….

Hai Bên cùng thống nhất phương thức thanh toán kể trên và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện.

Biên bản làm việc thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bao gồm 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

            ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

           (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản làm việc số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***********

 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(Số: ……………….)

 

Hôm nay, vào lúc ….. giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm ……. , tại văn phòng Công ty …………………….

Địa chỉ: ….……..……..…………………………….………………………………………….…………………………….………………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN A:…………….Địa chỉ: ………………….………………………………………….…………………………….………………………………….

Điện thoại:………….Fax: …………….………………………………………….…………………………….………………………………………..

Đại diện: ………..……..……….………………………………………….…………………………….…………………………………………………

Mã số thuế: ………..……..……….………………………………………….…………………………….…………………………………………….

Số tài khoản: ………..……..……….………………………………………….…………………………….…………………………………………..

Hoặc:: ………..……..……….………………………………………….…………………………….……………………………………………………..

BÊN B: ………..……..……….………………………………………….…………………………….…………………………………………………….

Địa chỉ: ………..……..……….………………………………………….…………………………….……………………………………………………

Điện thoại:………..… Fax: …………..……..……….………………………………………….…………………………….…………………………

Đại diện: …………..……..……..……….………………………………………….…………………………….………………………………………..

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Nội dung làm việc cụ thể

……..

Kết Luận:

……..

Buổi làm việc kết thúc vào lúc ……….. giờ …….. phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người tham gia họp làm việc cùng nghe và đồng ý ký xác nhận.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

                 (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản làm việc số 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

 

Hôm nay, hồi ……. giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm ……………………………………………………………………

Tại ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

1/ …………………………………….. Chứcvụ: ………………………. Đơn vị ……………………………………………………………..

2/ ………………………………… Chức vụ: ……………………… Đơn vị ………………………………………………………………….

Đã làm việc với:

1/ Ông (bà): ……………………….. Năm sinh …………….. Quốc tịch ………………………………………………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND/Hộ chiếu số:…………….. Ngày cấp ……………… Nơi cấp ………………………………………………………..

2/ Ông (bà): ……………………………… Năm sinh …………………….. Quốc tịch ………………………………………………..

Nghề nghiệp ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND/Hộ chiếu số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………

Nội dung làm việc:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ……… tháng ……… năm ………………………………………………

Biên bản được lập thành………bản; mỗi bản gồm …………………………………………… tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho ………………………………………………………………..01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC                                                                   NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

           (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Lời kết

Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về biên bản làm việc. Nếu có nhu cầu tìm một mẫu biên bản làm việc, hãy tham khảo ngay bài viết này nhé! Đây là nội dung cần có trong biên bản hiện trường. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo, tùy thuộc vào từng đặc thù ngành cũng như tùy từng nội dung biên bản hiện trường sẽ có bổ sung thêm nội dung cần thiết khác.

Đừng quên truy cập Muaban.net để tìm hiểu thêm thông tin bổ ích nhé!

Phương Dung – Content Writer

Xem thêm

Nguyễn Xuân Hương
Hello! Mình là Xuân Hương, hiện đang đảm nhận vị trí Content Specialist tại Muaban.net. Mong rằng những bài viết của mình có thể cung cấp những thông tin hữu ích đến bạn. Enjoy your time with Muaban.net!
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
spot_img

ĐỪNG BỎ LỠ