Chủ Nhật, Tháng Một 23, 2022
khuyen mai muabannet
HomeChia sẻ kinh nghiệmCách viết biên bản cuộc họp chuẩn xác cho mọi trường hợp

Cách viết biên bản cuộc họp chuẩn xác cho mọi trường hợp

Khi đi làm chắc hẳn ai cũng một vài lần phải viết hoặc xem qua những biên bản cuộc họp công ty. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách viết biên bản cuộc họp chuẩn. Chính vì điều này mà hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với bạn cách viết cũng như mẫu biên bản họp đầy đủ và chính xác nhất. Nào hãy cùng tham khảo và tải ngay về nếu bạn đang tìm mẫu biên bản cuộc họp dùng cho mọi trường hợp nhé.

Biên bản cuộc họp là gì?

Biên bản cuộc họp (gọi vắn tắt là biên bản họp) là loại văn bản ghi lại những gì đã diễn ra trong buổi họp nội bộ hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể với nhau. Văn bản này thường là tổng hợp nhiều thông tin, ý kiến khác nhau từ những người tham gia. Khi kết thúc mọi người tham dự sẽ ký xác nhận và cam kết về những điều đã trình bày hoặc thống nhất trong buổi họp đó.

Biên bản cuộc họp (gọi vắn tắt là biên bản họp) là loại văn bản ghi lại những gì đã diễn ra trong buổi họp
Biên bản cuộc họp (gọi vắn tắt là biên bản họp) là loại văn bản ghi lại những gì đã diễn ra trong buổi họp.

Trong mỗi cuộc họp, thư ký (người chịu trách nhiệm ghi lại nội dung buổi họp) có trách nhiệm điểm danh số người tham gia. Đồng thời thư ký cũng sẽ ghi lại toàn bộ thông tin quan trọng, then chốt nhất theo diễn biến của cuộc họp.

Người thư ký có vai trò cực kỳ quan trọng là người ghi nội dung cuộc họp. Thư ký cần có cách ghi biên bản cuộc họp chuẩn xác cũng như khả năng ghi tay hoặc đánh máy nhanh. Đảm bảo câu từ chỉn chu, rõ ràng và đặc biệt là không thêm bớt bất kỳ nội dung nào.

Biên bản họp dùng để làm gì?

Mặc dù không có hiệu lực pháp lý nhưng loại văn bản này lại là căn cứ minh chứng về vấn đề thực tế, cam kết, ý kiến, đóng góp của mỗi cá nhân trong tập thể hoặc giữa các đơn vị với nhau.

Do đó, biên bản họp xuất hiện nhằm giúp các cá nhân, tổ chức có căn cứ để điều chỉnh, sắp xếp và giải quyết công việc hiệu quả hơn.

Loại văn bản này lại là căn cứ minh chứng về vấn đề thực tế, cam kết, ý kiến, đóng góp của mỗi cá nhân trong tập thể hoặc giữa các đơn vị với nhau.
Loại văn bản này lại là căn cứ minh chứng về vấn đề thực tế, cam kết, ý kiến, đóng góp của mỗi cá nhân trong tập thể hoặc giữa các đơn vị với nhau.

Thậm chí, biên bản họp như một lời nhắc nhở cá nhân, đơn vị đã ký xác nhận và cam kết trong biên bản phải thực hiện đúng và đủ cam kết đó.

Chưa hết, biên bản họp còn giúp cho những người có liên quan theo dõi và kiểm tra tính chính xác của công việc cần thực hiện.

Có những loại biên bản họp nào?

Tùy vào đặc điểm của cuộc họp cũng như từng cơ quan, tổ chức, đơn vị mà biên bản sẽ có những loại khác nhau. Trong đó một số loại biên bản phổ biến thường thấy là:

 • Biên bản họp nội bộ công ty
 • Biên bản họp giao ban
 • Biên bản họp lớp
 • Biên bản họp phụ huynh học sinh
 • Biên bản họp chi bộ
 • Biên bản cuộc bằng tiếng Anh
 • Biên bản họp cơ quan
 • Biên bản họp phòng/ban
 • Biên bản họp công đoàn
 • Biên bản họp giữa 2 công ty,….
Tùy vào nội dung cuộc họp, cơ quan, đoàn thể diễn ra cuộc họp đó mà sẽ có những loại biên bản khác nhau.
Tùy vào nội dung cuộc họp, cơ quan, đoàn thể diễn ra cuộc họp đó mà sẽ có những loại biên bản khác nhau.

Biên bản họp thường gồm nội dung nào?

Mặc dù thực tế sẽ tùy thuộc vào nội dung và đặc điểm riêng của mỗi cuộc họp nội dung biên bản sẽ có những điều và mục thích hợp nhất. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp chuẩn nhất định phải có các nội dung sau đây:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kèm theo số biên bản, tên biên bản.
 • Địa điểm, ngày… tháng… năm… giờ… (ghi rất cụ thể thời gian giờ phút lập biên bản).
 • Các thành phần tham gia cuộc họp.
 • Họ và tên của người chủ trì cuộc họp và họ và tên thư ký.
 • Nội dung chính và các mục diễn ra trong cuộc họp.
 • Riêng phần báo cáo cần ghĩ rõ ràng và chi tiết tên chức vụ người trình bày báo cáo. Tóm tắt nội dung báo cáo. Xem báo cáo kèm theo (nếu có văn bản kèm theo).
 • Kết luận và các quyết định được thông qua trong cuộc họp.
 • Thời gian kết thúc cuộc họp
 • Chữ ký xác nhận của các bên tham gia cuộc họp.
Nội dung của biên bản phải đầy đủ, chính xác, không thêm bớt.
Nội dung của biên bản phải đầy đủ, chính xác, không thêm bớt.

Mẫu biên bản cuộc họp chuẩn dùng cho mọi trường hợp

Nếu bạn muốn soạn thảo biên bản họp nhanh thì hãy tải mẫu biên bản cuộc họp chuẩn nhất tại đây. Hoặc coppy mẫu biên bản cuộc họp nội dung sau đây (nguồn https://luatvietnam.vn/)

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ….
——– 
Số: ………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————
………, ngày …… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Về việc………………..………..

Hôm nay, vào lúc ….… giờ …… ngày ….. tháng ….. năm …..

Tại ……………………………………………………………………………..

Diễn ra cuộc họp với nội dung ……………………………………………..

I. Thành phần tham dự:

1. Chủ trì : Ông/Bà …………………….….. Chức vụ: …..………………

2. Thư ký: Ông/Bà ………………………… Chức vụ: ……………………

3. Thành phần khác:

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

II. Nội dung cuộc họp: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. Biểu quyết (nếu có):

– Tổng số phiếu: …………. Phiếu

– Số phiếu tán thành: ……… phiếu, chiếm …… %

– Số phiếu không tán thành: ………… phiếu, chiếm …… %

IV. Kết luận cuộc họp :

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc vào lúc ….. giờ ….. ngày …. tháng ….. năm ……, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Thư ký
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ tọa
(Ký, ghi rõ họ tên)
Các thành viên tham dự khác
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cần lưu ý điều gì ghi chép loại văn bản này?

Biên bản cuộc họp là loại văn bản hành chính quan trọng cần độ chính xác cao. Do đó cần nhiều lưu ý khi làm biên bản cuộc họp. Cụ thể là:

Nên chuẩn bị sẵn mẫu biên bản cuộc họp trước khi bắt đầu để ghi kịp tiến độ cuộc họp diễn ra.
Nên chuẩn bị sẵn mẫu biên bản cuộc họp trước khi bắt đầu để ghi kịp tiến độ cuộc họp diễn ra.

Thứ nhất, chuẩn bị sẵn mẫu

Để đảm bảo bắt kịp tiến độ và ghi chính xác những nội dung diễn ra trong cuộc họp người thư ký/hoặc người được phân công nhiệm vụ ghi chép cần chuẩn bị sẵn mẫu biên bản cuộc họp với các nội dung sau đây:

 • Thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp
 • Thành phần tham gia
 • Nội dung cuộc họp
 • Kết luận khi kết thúc cuộc họp

Thứ hai, tốc độ ghi chép/đánh máy nhanh, tập trung

Là người chịu trách nhiệm ghi chép nội dung cuộc họp thì bạn phải có tốc độ ghi tốc ký nhanh và đầy đủ các thông tin quan trọng trong suốt cuộc họp. Hãy chăm chú lắng nghe. Tốt nhất nên có sẵn sổ ghi chép và máy tính để có thể lưu lại các thông tin. Thậm chí có thể dùng máy ghi âm để đảm bảo thông tin trong biên bản được trình bày rõ ràng và chính xác nhất.

Người chịu trách nhiệm ghi biên bản thì bạn phải có tốc độ ghi tốc ký nhanh và đầy đủ.
Người chịu trách nhiệm ghi biên bản thì bạn phải có tốc độ ghi tốc ký nhanh và trung thực.

Thứ ba, chỉ ghi trọng tâm

Khi các thành viên phát biểu sẽ có những dài dòng nhưng cần tóm tắt lại và chỉ ghi trọng tâm. Không trình bày dài dòng, lan man hoặc nội dung không cần thiết vì vừa làm mất thời gian vừa làm bạn xao nhãng và bỏ lỡ những thông tin quan trọng.

Thứ tư, đảm bảo thông tin chính xác tuyệt đối

Yếu tố chính xác là chìa khóa then chốt của biên bản họp cho mọi cơ quan, tổ chức. Vì đây là căn cứ để lãnh đạo công ty, người có thẩm quyền điều hành một số vấn đề sau đó nên cần độ chính xác rất cao. Chính vì điều này mà người ghi cần có tính khách quan, trung thực. Tuyệt đối không thêm hoặc bớt hay tự ý bình luận vào các ý kiến trong cuộc họp.

Tóm lại

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về mẫu biên bản chuẩn dành cho mọi cuộc họp và một số lưu ý cần biết khi soạn thảo. Chắc chắn thông tin này sẽ hữu ích với bạn. Để soạn thảo biên bản họp họp nhanh và chuẩn xác nhất hãy tải ngay mẫu mà chúng tôi chia sẻ bên trên về sử dụng nhé.

Trần Thanh – Content Writer

>>> Xem thêm nếu bạn đang quan tâm đến mẫu bản kiểm điểm: Cách viết bản kiểm điểm chuẩn nhất cho mọi trường hợp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
- Advertisment -
CTKM

ĐỪNG BỎ LỠ