Thursday, February 22, 2024
spot_img
HomeChia sẻ kinh nghiệmBiên bản thanh lý hợp đồng mẫu mới và thông dụng nhất

Biên bản thanh lý hợp đồng mẫu mới và thông dụng nhất

Biên bản thanh lý hợp đồng là loại văn bản cần thiết, thông dụng cho rất nhiều giao dịch

khi hợp đồng kết thúc. Mỗi loại hợp đồng sẽ có biên bản thanh lý khác nhau.

Vậy Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuẩn như thế nào?

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà cần những nội dung gì?

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng sẽ do bên nào lập?

Đừng vội lướt qua bài viết này. Tất cả những thắc mắc của bạn về biên bản thanh lý hợp đồng sẽ được Muaban.net làm rõ dưới đây.

>>> Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà và những vấn đề liên quan

Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?

Khái niệm biên bản thanh lý hợp đồng

Thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận sau khi hoàn tất một công việc nào đó được hai bên tham gia. Xác nhận lại khối lượng, chất lượng, và các phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc đó và hai bên cùng đồng ý ký tên.

Biên bản thanh lý hợp đồng
Thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận sau khi hoàn tất một công việc nào đó được hai bên tham gia

Mục đích sâu xa của việc thanh lý hợp đồng chính là giải phóng các quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện đối với bên kia. Tránh các tranh chấp về sau có thể xảy ra đối với các phần quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện.

Thanh lý hợp đồng được thực hiện trong các trường hợp:

 • Khi hợp đồng kinh tế được thực hiện xong;
 • Hợp đồng kinh tế bị đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ;
 • Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kinh tế đã hết và không có sự thỏa thuận kéo dài thời hạn đó.
 • Khi người nhận chuyển giao thực hiện hợp đồng kinh tế không có đủ điều kiện để thực hiện hợp đồng kinh tế.
 • Khi hợp đồng kinh tế không được tiếp tục thực hiện khi một bên ký kết hợp đồng kinh tế là pháp nhân phải giải thể.

>>> Thanh lý hợp đồng: Khi nào cần làm, cách làm và lưu ý

Căn cứ để lập biên bản thanh lý hợp đồng

Khi viết biên bản thanh lý hợp đồng, người viết cần đảm bảo biên bản được thực hiện dựa trên các căn cứ sau:

 • Căn cứ vào quy định pháp luật của pháp luật với những khoản trích dẫn từ bản hợp đồng chính.
 • Căn cứ vào những điều khoản quy định về chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng dựa trên bản hợp đồng chính.

Biên bản thanh lý hợp đồng cần những nội dung nào?

Mỗi loại biên bản thanh lý hợp đồng sẽ có những nội dung cụ thể khác nhau. Tuy nhiên, với mẫu thanh lý hợp đồng chung. Thông tin trong bản thanh lý hợp đồng đều phải có đầy đủ các thông tin dưới đây.

>>> Cập nhật mới nhất mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công

Biên bản thanh lý hợp đồng
Biên bản thanh lý hợp đồng cần những nội dung nào?

Dành cho doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– Căn cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-…… ngày…….. tháng…….. năm 20xx

Hôm nay, ngày…….. tháng……… năm………. tại Công ty………, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

Đại diện: …………………………………… Chức vụ:

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………

Giấy phép kinh doanh số: ………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………

Tại ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH …

Đại diện: ……………………………………. Chức vụ:

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………

Giấy phép kinh doanh số: ………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………

Tài khoản: ……………………………………………………………………………

Tại ngân hàng: ………………………………………………………………………

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số…./ngày/tháng/năm ….như sau:

Điều 1: Nội dung:

– Bên B bàn giao cho bên A ………………………………………………………

+   Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao: …………………………………

+   Bên A thanh toán cho bên B:…………………………………………………

–   Tổng số tiền:…………………………………………………………..

–   Bằng chữ: ……………………………………………………………..

(Chưa bao gồm 10 % thuế VAT )

Xác nhận đã bàn giao: …………………………………………………………

Điều 2: Kết luận:

+   Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm/dịch vụ……………………………………………….

+   Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ………………………… Bên B hoàn toàn không chịu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……..đã bàn giao.

+   Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ký kết.

(Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO                                              ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(ký và ghi rõ họ tên)                                                     (ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản thanh lý hợp đồng

Dành cho hành chính sự nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………….., ngày… tháng … năm 20…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: ……/TLHĐ

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 10 thông qua;

– Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số:  /HĐKT ngày / /20     giữa ………………. và ………………………………………………………………………..;

Hôm nay, tại ………………………………………… chúng tôi gồm có:

Bên A: ……………………………………..

Đại diện:    1 –    Ông (bà) ……………………………..Chức vụ: …………………….

                     2 – Ông (bà): ………………………..  Chức vụ: ………………..

Địa chỉ: ………………………………..

Điện thoại: ………………         Fax: ……………..     Mã số thuế: …………….

Có tài khoản số: ……………………………. Tại: 

Bên B: ………………………………………………………………………

Đại diện:    Ông (bà): ……………………………. Chức vụ: 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………..  Mã số thuế: 

Tài khoản số: …………………………………., tại ngân hàng: 

Đơn vị (hoặc người) thụ hưởng: ………………………………………………………

Sau khi kiểm tra, đối chiếu hàng hóa với các chứng từ có liên quan, hai bên cùng thống nhất tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng kinh tế theo các nội dung sau đây:

1.Về số lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng:

Hai bên đã thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thỏa thuận trong HĐKT số: ……/HĐKT ký ngày … tháng … năm 20…, nội dung cụ thể như sau:

– Bên B bàn giao sản phẩm cho bên A:

* Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:……………………………

* Quy cách chất lượng sản phẩm: …………………………………………….

* Thời gian thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ.

– Hồ sơ, tài liệu bên B bàn giao cho bên A:

* Hóa đơn tài chính

* …………….

2.Giá trị thanh quyết toán:

– Giá trị hợp đồng đã ký: …………………………….

– Giá trị được nghiệm thu: ……………………

– Số tiền bên B đã nhận tạm ứng: …………………

– Số tiền Bên A còn phải thanh toán cho bên B: ……………………………………..

Số tiền bằng chữ: ………..

3.Kết luận:

– Hai bên nhất trí lập bản thanh lý hợp đồng kinh tế đã ký với các số liệu trên.

– Biên bản được lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)                                            (Ký tên, đóng dấu)

Ngoài ra, nếu có nhu cầu tìm mua nhà đất, chung cư căn hộ, bạn có thể truy cập vào các tin đăng tại website Muaban.net:

BÁN NHÀ HXH GẦN MT, QUẬN 1 (CHỦ NHÀ)
2
BÁN NHÀ HXH GẦN MT, QUẬN 1 (CHỦ NHÀ)
 • 45 m² -
 • 5 PN -
 • 3 WC
2 tỷ 300 triệu
 • Hôm nay
 • Phường Tân Định, Quận 1
CC bán BT VIP siêu đẹp 100m, căn góc, MT 10m, p. Vĩnh phúc(BĐ) 28 tỷ
15
 • Hôm nay
 • Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình
Bán nhà mặt tiền xe ôtô Đường số 21 rộng 14m, Phường Tân Quy, Quận 7
7
 • Hôm nay
 • Phường Tân Quy, Quận 7
Bán nhà đường ô tô phố Thanh Am, Long Biên, 77m2, 6 tầng, MT 6,2m
14
 • Hôm nay
 • Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên
Bán khách sạn số 5 + số 7 Cửa Đông, Phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm
10
 • Hôm nay
 • Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm
Chính chủ bán nhà số 8 ngõ 205/91/3 Xuân Đỉnh
1
Chính chủ bán nhà số 8 ngõ 205/91/3 Xuân Đỉnh
 • 49 m² -
 • 4 PN -
 • 3 WC
5 tỷ 850 triệu
 • Hôm nay
 • Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm
Nhà bán giá 925tr, 4,35 tỷ số 129/59/28 Nguyễn văn nghi p7 gò vấp
7
 • Hôm nay
 • Phường 14, Quận Bình Thạnh
Cần bán gấp căn nhà số 144 đường số 8, Phước Bình, TP. Thủ Đức.
1
 • Hôm nay
 • Phường Phước Bình, TP. Thủ Đức - Quận 9
Chính chủ cần bán nhà số 17 ngõ 176 phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
6
 • Hôm nay
 • Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy
Chính chủ cần bán gấp đất thổ cư Châu Thành, Long An, 5x22m, 500 triệu
4
 • Hôm nay
 • Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành
 BÁN NHÀ HẺM XE HƠI đường Nguyễn Thị Thập, ngay trung tâm quận 7
7
 • Hôm nay
 • Phường Phú Thuận, Quận 7
Bán nhà Nguyễn Văn Cừ hẻm rộng vào ở ngay
6
Bán nhà Nguyễn Văn Cừ hẻm rộng vào ở ngay
 • 28 m² -
 • 3 PN -
 • 3 WC
6 tỷ 300 triệu
 • Hôm nay
 • Phường Cầu Kho, Quận 1
Chính chủ bán gấp dãy nhà trọ đang cho thuê thu nhập đều 55triệu/tháng
6
 • Hôm nay
 • Phường Bình An, TP. Thủ Đức - Quận 2
Mình bán căn đang shophouse quân 7
3
Mình bán căn đang shophouse quân 7
 • 61 m² -
 • 3 PN -
 • 2 WC
3 tỷ 550 triệu
 • Hôm nay
 • Phường Phú Thuận, Quận 7
Nhà P6 Dương Quãng Hàm ( 4 x 20m 1 trệt 2 lầu )
5
Nhà P6 Dương Quãng Hàm ( 4 x 20m 1 trệt 2 lầu )
 • 80 m² -
 • 5 PN -
 • 3 WC
8 tỷ 600 triệu
 • Hôm nay
 • Phường 6, Quận Gò Vấp
Chính chủ bán gấp nhà 29/14 đường số 8, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức
6
 • Hôm nay
 • Phường Linh Tây, TP. Thủ Đức - Quận Thủ Đức
Chính chủ cần bán nhà Số 8/19/3 đường 13 Phường Bình Thọ, Q.Thủ Đức
11
 • Hôm nay
 • Phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức - Quận Thủ Đức
Cần bán đất khu dự án 1.8ha phường Bình Khánh Tp Thủ Đức.
4
 • Hôm nay
 • Phường An Khánh, TP. Thủ Đức - Quận 2
Bán nhà đường Nghi Tàm quận Tây Hồ Hà Nội
1
 • Hôm nay
 • Phường Quảng An, Quận Tây Hồ

Những mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng và chuẩn nhất năm 2020

Thanh lý hợp đồng xây dựng

Biên bản thanh lý hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015;

– Luật xây dựng 2014;

Hợp đồng thi công xây dựng số … được ký kết vào ngày…tháng…năm…;

– Sà sự thỏa thuận trên nguyên tắc thiện chí giữa các bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…tại…

Chúng tôi gồm các bên như sau:

Bên nhận thầu: (Gọi tắt là Bên A)

Công ty:………………………………………………………………………………

Dịch vụ tham khảo: Công ty luật, văn phòng luật sư tư vấn pháp luật uy tín toàn quốc

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Giấy phép kinh doanh số:…………………………………………………………

Do Ông/Bà:…………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:… cấp ngày…tháng…năm…

Nơi cấp:………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:……………………………………………….

Bên giao thầu (Gọi tắt là bên B)

Công ty:……………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Giấy phép kinh doanh số:……………………………………………………………..

Do Ông/Bà:…………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:… cấp ngày…tháng…năm…

Nơi cấp:………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………..

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:……………………………………………….

Hai bên cùng thống nhất ký kết Biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình này với nội dung như sau:

1/ Thanh lý Hợp đồng thi công công trình số… đã ký ngày giữa hai bên;

Dịch vụ tham khảo: Luật sư tư vấn pháp luật qua email trả lời chi tiết bằng văn bản

2/ Bên A có nghĩa vụ bàn giao ……………………………………………………………..

Bên B có nghĩa vụ thanh toán, bàn giao ………………………………………………..

Hai bên có nghĩa vụ ký biên bản nghiệm thu các hạng mục công trình sau … …………………………….Kể từ thời điểm lập Biên bản này, hai bên xác nhận đã hoàn tất mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy không còn trách nhiệm hay quyền lợi gì với nhau và cùng cam kết sẽ không thắc mắc, khiếu nại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Hợp đồng số……………………………….

3/ Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành hai bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Bên A                                                                              Bên B

(Ký, ghi rõ họ và tên)                                                      (Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số : đường………..phường :……………… quận……………….)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………………………

cấp ngày…….tháng…….năm……………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Công ty:……………………………………………………………………………..

Trụ sở số:…………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………….

Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do…………………………

cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:………………………………………….

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Biên bản thanh lý hợp đồng

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày …..tháng ….năm…….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số…………… ngày………..tháng………..năm…….

BÊN CHO THUÊ NHÀ                                      BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

Cẩm Vân  – Content Writer

Nguyễn Xuân Hương
Hello! Mình là Xuân Hương, hiện đang đảm nhận vị trí Content Specialist tại Muaban.net. Mong rằng những bài viết của mình có thể cung cấp những thông tin hữu ích đến bạn. Enjoy your time with Muaban.net!
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
spot_img
ĐỪNG BỎ LỠ