Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023
spot_img
HomeChia sẻ kinh nghiệmThuế nhà thầu nước ngoài và cách tính mới nhất 2020

Thuế nhà thầu nước ngoài và cách tính mới nhất 2020

Thuế nhà thầu nước ngoài là gì? Cách tính loại thuế đặc biệt này ra sao là những vấn đề mà khá nhiều doanh nghiệp hiện đang rất quan tâm. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với bạn những thông tin cơ bản này.

Thuế nhà thầu là gì?

Thuế nhà thầu là loại thuế do Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định áp dụng đối với các đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài có phát sinh thu nhập từ việc cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam.

Thuế nhà thầu nước ngoài là gì?

Thuế nhà thầu nước ngoài là loại thuế được quy định dành cho các đối tượng là nhà thầu nước ngoài. Không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài.
Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài.

Đối tượng phải chịu thuế GTGT

Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài. Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp trên cơ sở hợp đồng nhà thầu. Hợp đồng nhà thầu phụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam. Bao gồm:

 • Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp tại Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam;
 • Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài. Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp ngoài Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam.
 • Trường hợp hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng dưới hình thức: Điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo dịch vụ tiến hành tại Việt Nam. Như:
  + Lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa. Bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí. Kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa. Thì giá trị hàng hóa chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định.
  + Phần giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm.Bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng.

Đối tượng nào phải chịu thuế nhà thầu NN tại Việt Nam?

Căn cứ vào Điều 1, Thông tư 103/2014/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Hoặc có thu nhập tại Việt Nam thì các đối tượng chịu thuế nước ngoài. Bao gồm:

Nhưng đơn vị kinh doanh hoặc phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng. Hoặc thỏa thuận hoặc cam kết phải đóng thuế nhà thầu nước ngoài.
Nhưng đơn vị kinh doanh hoặc phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng. Hoặc thỏa thuận hoặc cam kết phải đóng thuế nhà thầu NN.
 • Nhưng đơn vị kinh doanh hoặc phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng hoặc thỏa thuận hoặc cam kết.
 • Phân phối hàng hoá tại Việt Nam. Hoặc cung cấp hàng hoá theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế ( Incoterms). Mà bên bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.
 • Cung cấp hàng hóa tại Việt Nam và phát sinh thu nhập tại Việt Nam.
 • Thông qua bên Việt Nam để đàm phán và ký kết hợp đồng đứng tên nước ngoài.

Cách tính thuế nhà thầu NN

Cách tính thuế nhà thầu rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Tùy từng trường hợp mà sẽ xác định cơ sở tính thuế khác nhau. Do đó, đối với cách tính thuế nhà thầu theo giá net khác cách tính thuế nhà thầu theo giá gross và cũng khác luôn cả cách tính thuế nhà thầu lãi vay.

# Cách tính thuế nhà thầu theo giá net

Khi doanh nghiệp Việt Nam hợp đồng với nhà thầu theo nước ngoài theo giá net thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải chịu khoản tiền thuế GTGT và thuế TNDN. Cách tính thuế sẽ được thực hiện như sau:

Tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài trước. Rồi tính thuế GTGT cho nhà thầu.

Cách tính thuế nhà thầu rất quan trọng đối với các doanh nghiệp.
Cách tính thuế nhà thầu rất quan trọng đối với các doanh nghiệp.

Ví dụ: Công ty TNHH ABC ký hợp đồng thuê một doanh nghiệp nước ngoài thực hiện dịch vụ tại Việt Nam với số tiền là 931.000 USD. Theo hợp đồng toàn bộ thuế GTGT và thuế TNDN nhà thầu do bên nước ngoài chịu.

 • Tỷ lệ % để tính thuế GTGT: 5%.
 • Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế: 5%.
 • Tỷ giá mua vào của ngân hàng: 21.700 VND/USD.
 • Tỷ giá bán ra của ngân hàng: 21.800 VND/USD.

Công thức tính như sau:

Doanh thu tính thuế TNDN = Doanh thu không bao gồm thuế TNDN/(1- Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế)

= 931.000 X 21.800/(1-5%) = 21.364.000.000

Thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN X Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

= 21.364.000.000 X 5% = 1.068.200.000

Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT/(1 – Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu)

= 21.364.000.000/(1-5%) = 22.488.421.053

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT X Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

= 22.488.421.053×5%= 1.124.421.053

Thuế nhà thầu phải nộp = Thuế GTGT phải nộp + Thuế TNDN phải nộp

= 1.068.200.000+ 1.124.421.053 = 2.192.621.053

# Cách tính thuế nhà thầu theo giá gross

Khi doanh nghiệp Việt Nam kí hợp đồng với nhà thầu theo nước ngoài theo giá Gross. Thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải chịu khoản tiền thuế GTGT và thuế TNDN. Trường hợp này cách tính thuế sẽ được thực hiện như sau:

Tính thuế GTGT cho nhà thầu trước. Rồi tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài.

Tính thuế GTGT cho nhà thầu trước. Rồi tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài.
Tính thuế GTGT cho nhà thầu trước. Rồi tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài.

Ví dụ: Công ty TNHH ABC ký hợp đồng thuê một doanh nghiệp nước ngoài thực hiện dịch vụ tại Việt Nam với số tiền là 931.000 USD. Theo hợp đồng toàn bộ thuế GTGT và thuế TNDN nhà thầu do bên nước ngoài chịu.

 • Tỷ lệ % để tính thuế GTGT: 5%.
 • Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế: 5%.
 • Tỷ giá mua vào của ngân hàng: 21.700 VND/USD.
 • Tỷ giá bán ra của ngân hàng: 21.800 VND/USD.

Công thức tính như sau:

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT X Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

= 931.000 X 21.800 X 5% = 1.014.790.000

Thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN X Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

= (931.000 X 21.800 – 1.014.790.000) X 5% = 964.050.500

Thuế nhà thầu phải nộp = Thuế GTGT phải nộp + Thuế TNDN phải nộp

= 1.014.790.000 + 964.050.500= 1.978.840.500

Nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài bằng cách nào?

Các nhà thầu nước ngoài có thể lựa chọn một trong ba phương pháp nộp thuế sau đây:

Các nhà thầu nước ngoài có thể lựa chọn một trong ba phương pháp.
Các nhà thầu nước ngoài có thể lựa chọn một trong ba phương pháp.
 • Phương pháp khấu trừ: Các nhà thầu nước ngoài sẽ phải đăng ký kê khai và nộp thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNDN và GTGT tương tự như các công ty Việt Nam. Nhà thầu nước ngoài có thể áp dụng phương pháp khấu trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện cho phép.
 • Phương pháp ấn định tỷ lệ: Nhà thầu nước ngoài nộp thuế theo phương pháp ấn định tỷ lệ không phải đăng ký khai/nộp thuế GTGT và không phải nộp tờ khai thuế TNDN và GTGT. Thay vào đó, thuế GTGT và TNDN sẽ do bên Việt Nam khấu trừ theo các tỷ lệ được ấn định trên tổng doanh thu tính thuế. Các tỉ lệ này thay đổi tùy thuộc vào hoạt động do nhà thầu nước ngoài thực hiện.
 • Phương pháp hỗn hợp: Phương pháp hỗn hợp cho phép nhà thầu nước ngoài đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Tức là thuế GTGT đầu ra trừ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Tuy nhiên nộp thuế TNDN theo các tỷ lệ ấn định tính trực tiếp trên tổng doanh thu tính thuế.

Tóm lại

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về thuế nhà thầu NN. Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích với nhiều người, đặc biệt là những ai đang có mối quan hệ làm ăn với doanh nghiệp nước ngoài. Chúc bạn hợp tác làm ăn thành công. Đừng quên truy cập muaban.net nếu bạn muốn mua nhanh bán đắt trong thời Cô vi nhé.

Trần Thanh – Content Writer

>>>> Xem thêm ngay nếu bạn quan tâm đến cách ly do dịch COVID-19: Thực hiện cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 1-4

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
spot_img

ĐỪNG BỎ LỠ