Thứ Hai, Tháng Năm 29, 2023
spot_img
HomeNhà đấtThanh lý hợp đồng thuê nhà càng biết sớm càng tốt

Thanh lý hợp đồng thuê nhà càng biết sớm càng tốt

Trong bối cảnh dân số ngày càng gia tăng như hiện nay, nhu cầu về nhà ở là thiết yếu. Quỹ đất không tự nhân lên với số người. Nếu may mắn bạn sẽ có được một mảnh đất một ngôi nhà riêng do bạn mua nó. Hoặc được hưởng lại từ gia đình, người thân trao tặng.

Nhưng bên cạnh đó với việc thiếu hụt đất làm nhà làm kinh doanh  thì việc phải đi thuê là vấn đề phải làm. Và đi kèm với việc thuê nhà để ở hoặc kinh doanh như vậy cần phải có hợp đồng. Là sợi dây ràng buộc về pháp lý bảo vệ cả hai bên trong thời gian thuê. Khi hết hạn thời gian thuê thì thanh lý hợp đồng thuê nhà sẽ được tiến hành. Cùng muaban.net tìm hiểu về các thủ tục cần thanh lý là như nào nhé!

Thanh-ly-hop-dong-thue-nha
Thanh lý hợp đồng thuê nhà

Trường hợp chính dẫn đến thanh lý hợp đồng thuê nhà

Dưới đây là trường hợp xảy ra thanh lý, có thể do đôi bên hoặc do đơn phương, cụ thể như sau:

Đôi  bên cùng đồng nhất thanh lý hợp đồng thuê nhà

Sau khi đã có sự đồng ý của hai bên. Và được thực hiện khi hợp đồng hoàn thành hoặc các bên không có nhu cầu tiếp tục.

Trường hợp này cách xử lý rất đơn giản. Không bị đối chiếu bởi các quy định về nghĩa vụ trong hợp đồng ký kết trước đó. Sau khi hết hợp đồng cho thuê là đến luôn quá trình thanh lý đôi bên.

Đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng từ một bên

Khi có một bên đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng thì đối chiếu lại hợp đồng. Căn cứ vào các điều khoản đã ký kết cần thực hiện các công việc sau:

 • Trường hợp chấm dứt hợp đồng theo đúng nội dung ký kết thì bên đơn phương phải có thông báo.

Thời điểm thông báo chấm dứt tùy vào các điều đã đặt ra trong hợp đồng. Đơn phương chấm dứt phải có sự thông báo trước từ 30 đến 90 ngày.

 • Trường hợp chấm dứt hợp đồng theo các trường hợp ngoài thỏa thuận ghi trong hợp đồng.

Thì căn cứ vào Luật dân sự 2015 để tiến hành đúng quy định. Như điều 424 là hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ. Điều 425 hủy bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện. Và điều 426 hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng.

 • Trường hợp chấm dứt hợp đồng khi nhà ở cho thuê bị hư hỏng năng, không thể tiếp tục thuê được nữa.

Hoặc khu vực thuộc diện giải tỏa. Hoặc bên cho thuê thấy bên thuê có dấu hiệu chỉnh sửa nhà ở không đúng quy tắc ban đầu đặt ra. Đều có thể đơn phương chấm dứt để tiến tới thanh lý hợp đồng thuê nhà.

hop-dong-thue-nha
Trường hợp dẫn đến thanh lý họp đồng thuê nhà

Bên cạnh đó, theo luật Dân sự 2005 quy định rất cụ thể các điều sau

Điều 498, đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở trước thời hạn.

Đối với bên cho thuê  chấm dứt khi bên thuê có các hành vi sau:

 • Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng
 • Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê
 • Cố ý làm hư hỏng nghiêm trọng
 • Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê
 • Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh
 • Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường

Điều 498, đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở. Đối với bên thuê có các hành vi sau:

 • Không sửa chữa nhà khi chất lượng nhà giảm sút nghiêm trọng
 • Tăng giá thuê nhà bất hợp lý
 • Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba

Với các điều khoản quy định rõ trong luật, cả người cho thuê và người thuê. Điều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, phải khớp với nội dung của luật.

Luat-nha-o
Luật Dân sự 2005

Cẩn trọng trong thanh lý hợp đồng thuê nhà cần:

 • Kiểm tra lại tài sản của chủ cho thuê còn đúng nguyên trạng ban đầu không, hay có sự thay đổi. Sự thay đổi đó có được chủ thuê đồng ý chưa. Nếu chưa cần thỏa thuận về vấn đề bồi thường.
 • Kiểm tra tài sản có bị hỏng hóc gì không, nếu hỏng là lỗi do bên nào. Nếu do bên thuê cần có sự thỏa thận để bồi thường. Cần lập văn bản để tránh tranh chấp sau này.
 • Khi bên cho thuê chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì bên thuê cần xem kỹ lại nội dung. Những thỏa thuận trong hợp đồng có đúng quy định về việc chấm dứt hợp đồng chưa. Nếu chưa đúng người thuê có quyền đòi bổi thường.
 • Hai bên cùng ngồi lại tiến hành thành lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà.
Thanh-ly-hop-dong
Cẩn trọng trong thanh lý hợp đồng thuê nhà

Căn cứ xây dựng biên bản thanh lý hợp đồng

Cần căn cứ vào điểu khoản chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng của hợp đồng chính; Căn cứ vào quy định của pháp luật được trích dẫn trong hợp đồng chính.

Biên bản lúc này được hiểu là việc ghi nhận lại  sau khi hoàn tất việc thuê nhà. Được hai bên tham gia xác nhận lại tài sản và các phát sinh sau quá trình hoàn thành việc thuê nhà và hai bên đồng ý ký tên.

Mục đích biên bản mang giá trị pháp lý cao về thanh lý hợp đồng thuê nhà. Biên bản sẽ xác định được quyền và nghĩa vụ của các bên đã làm theo hợp đồng đến đâu. Trách nhiệm còn tồn đọng, các vấn đề cần giải quyết sau khi hợp đồng chấm dứt là gì. Khi đã xác định xong, biết được phần quyền và nghĩa vụ các bên đã thực hiện. Có sự thỏa thuận với nhau để chấm dứt hợp đồng. Còn những phần quyền và nghĩa vụ tổn động thì vẫn còn hiệu lực để giải quyết. và được ghi rõ trong biên bản.

Nội dung gồm các ý chính sau:

 • Kỳ hạn thuê, thỏa thuận hai bên
 • Xem xem đã đến kỳ hạn thanh lý hợp đồng thuê nhà chưa
 • Hay là cắt ngang hợp đồng
 • Hình thức thỏa thuận đôi bên sẽ là gì
 • Khi nhận bàn giao gồm các mục nào
 • Giờ nhiệm thu xác nhận đã thu nhưng gì, mất những tài sản gì trong nhà.
 • Liệt kê ra
 • Có sự thống nhất thanh lý kể từ ngày nào
 • Cam kết không còn liên quan hay có trách nhiệm đôi bên.

Cụ thể dưới đây sẽ là một mẫu cơ bản thanh lý hợp đồng thuê nhà cần tham khảo:

 1. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số : đường………..phường :……………… quận……………….)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………………………

cấp ngày…….tháng…….năm……………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

     BÊN THUÊ NHÀ(Gọi tắt là Bên B)

Công ty:……………………………………………………………………………..

Trụ sở số:…………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………….

Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do…………………………

cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:………………………………………….

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày …..tháng ….năm…….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số…………… ngày………..tháng………..năm…….

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

——————————————–

>>> Hợp đồng cho thuê nhà cần lưu ý 6 điều này trước khi ký

 1. Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn

Phần quan trọng nhất trong văn bản phải có thêm mục “thời gian chấm dứt hợp đồng phải được báo trước” ít nhất là 30 ngày thì thanh lý mới có hiệu lực. Vì đây là dạng chưa đến kỳ hạn đã chấm dứt đơn phương. Phần cơ bản thì không khác gì một mẫu thanh lý thông thường.

mau-thanh-ly-hop-dong-thue-nha
Mẫu thanh lý hợp đồng

Trên đây là các điểm cần lưu ý khi thanh lý hợp đồng thuê nhà. Việc tránh tình trạng phải đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn. Người thuê nhà cần tìm kiểu kỹ thời gian hiệu lực của hợp đồng. Bên cạnh đó, người cho thuê cũng xem xét kỹ về năng lực tài chính, mức độ tin cậy về thời gian thuê. Để khi đến kỳ thanh lý hợp đồng không xảy ra tranh chấp gì quá mất mát. Và hạn chế được các rủi ro. 

Cùng đón đọc các thông tin hữu ích khác từ muaban.net!

Phạm Trang ( Content Writer)

Nguyễn Xuân Hương
Hello! Mình là Xuân Hương, hiện đang đảm nhận vị trí Content Specialist tại Muaban.net. Mong rằng những bài viết của mình có thể cung cấp những thông tin hữu ích đến bạn. Enjoy your time with Muaban.net!
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
spot_img

ĐỪNG BỎ LỠ