Saturday, September 23, 2023
spot_img
HomeChia sẻ kinh nghiệmHạch toán thuế nhà thầu chính xác cần nhớ

Hạch toán thuế nhà thầu chính xác cần nhớ

Hạch toán thuế nhà thầu là một công đoạn khá rắc rối đối với các doanh nghiệp. Trên hết cần phải làm theo đúng thông tư được Bộ Tài Chính đề ra. Là công đoạn mà doanh nghiệp nước ngoài cần thực hiện đúng theo quy định của Việt Nam.

Vậy hạch toán thuế nhà thầu như thế nào để tránh rủi ro  nhất có thể? Hãy cùng muaban.net chú ý đặc biệt đến các vấn đề được đề cập ở bài này nhé!

hach-toan-thue
Như thế nào để tránh rủi ro  nhất có thể?

Cách hạch toán thuế nhà thầu 

Cụm từ  hoạch toán thuế nhà thầu khá gây nhầm lẫn với cụm từ tính thuế nhà thầu. Hạch toán ở đây được hiểu nôm na là ghi chép số liệu trên sổ kế toán theo nợ có. Quá trình đó cụ thể là việc quan sát, đo lường, tính toán, ghi chép các hoạt động kinh tế. Để giám sát và quản lý các hoạt động đó một cách chặt chẽ.  Và cụ thể ở đây là hạch toán vào sổ sách kế toán khi đã tính toán được thuế nhà thầu.

Thuế nhà thầu chính là loại thuế áp dụng với tổ chức, cá nhân nước ngoài ( không hoạt động theo luật Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam.

Đây là một khâu khá khó nếu bạn làm cho một doanh nghiệp hợp tác với nước ngoài. Và phải thao tác khâu này. Nếu là nhân viên mới thì quả là lúng túng trong trường hợp này đúng không nào? Với nhiều câu hỏi đặt ra như có phải khấu trừ lại cho doanh nghiệp nước ngoài không? Và khấu trừ như thế nào? 

Để sát thực hơn bạn có thể theo dõi bài viết với những ví dụ cụ thể về cách tính thuế nhà thầu để biết được bước kế tiếp sẽ hạch toán như thế nào.

thue-nha-thau1
Hạch toán ở đây được hiểu nôm na là ghi chép số liệu trên sổ kế toán theo nợ có.

Hạch toán thuế nhà thầu nước ngoài có 2 cách sau đây mà doanh nghiệp cần biết :

Tuy nhiên, để công việc hạch toán thuế nhà thầu được diễn ra thì cần tính được thuế nhà thầu. Và sau mỗi một cách hạch toán, muaban.net sẽ đưa ra cho bạn một ví dụ để thấy rõ được cách hạch toán sao cho đúng. Dựa vào 2 điều kiện hợp đồng thầu phổ biến nhất có được là tính theo giá NET và giá Gross.

Hạch toán thuế nhà thầu theo giá NET 

Có thể nói cách tính thuế nhà thầu khá khó, kể cả người đã có kinh nghiệm. Nhưng khi đã giải quyết được khâu này thì đến phần hạch toán thuế nhà thầu sẽ dễ dàng hơn.

Hạch toán thuế nhà thầu theo giá Net ở đây chính là giá trị hợp đồng được ký kết giữa hai doanh nghiệp. Cả trong nước và nước ngoài chưa bao gồm thuế nhà thầu.

Sau đây là một ví dụ về cách tính thuế nhà thầu để từ đó có hạch toán thuế nhà thầu theo giá NET

Ví dụ: Công ty TNHH A ( một doanh nghiệp Việt Nam) ký hợp đồng thuê một doanh nghiệp nước ngoài B thực hiện dịch vụ xây dựng bao thầu nguyên vật liệu. Với giá trị hợp đồng là 5 tỷ đồng . Theo hợp đồng, quy định nhà thầu nước ngoài B sẽ chịu toàn bộ thuế GTGT ( giá trị gia tăng) và thuế TNDN ( thu nhập doanh nghiệp).

 • Tỷ lệ % để tính thuế GTGT : 5%
 • Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế : 5%

Công thức tính thuế nhà thầu theo giá NET như sau :

1.Xác định thuế TNDN:

Doanh thu tính thuế TNDN:  5.000.000.000 / ( 1-5%) = 5.263.157.895 đồng

Thuế TNDN phải nộp là : 5.263.157.895 đồng  x  5% = 26.315.789 đồng

2.Xác định thuế GTGT :

Doanh thu tính thuế GTGT : (5.000.000.000 đồng  +  26.315.789)/(1-5%) =  5.290.858.725 đồng

Thuế GTGT phải nộp : 5.290.858.725 đồng x 5% = 26.454.293 đồng

3.Thuế nhà thầu

Tổng thuế nhà thầu mà doanh nghiệp A phải nộp thay là : 26.315.789 đồng + 26.454.293 đồng = 52.770.082 đồng .

Vậy hạch toán thuế nhà thầu theo giá Net lúc này sẽ là 

 • Ghi nhận chi phí xây dựng
 1. Nợ TK  152 ( nguyên liệu vật liệu)
 2. Nợ TK 156 ( Hàng hóa)
 3. Nợ TK  627 ( Chi phí sản xuất chung  )

5.000.000.000 đồng

Có TK  331 ( Phải trả cho người bán )

5.000.000.000 đồng

 

 • Hạch toán thuế GTGT

Nợ  TK 13311

26.454.293 đồng

Có TK 112 ( Tiền gửi ngân hàng )

26.454.293 đồng

 

 • Hạch toán thuế TNDN

Nợ TK 152, 156, 627

26.315.789 đồng

Có TK 112

26.315.789 đồng

 

 • Thanh toán công nợ khách hàng :

Nợ Tk 331 ( Phải trả cho người bán)

5.000.000.000 đồng

Có TK 112

5.000.000.000 đồng

thue-nha-thau-fct
Có thể nói cách tính thuế nhà thầu khá khó, kể cả người đã có kinh nghiệm

Hạch toán thuế nhà thầu theo giá Gross 

Giá Gross ở đây được hiểu là giá trị hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã bao gồm thuế nhà thầu. Vậy vấn đề ta quan tâm đến ở đây là hạch toán thuế nhà thầu theo giá Gross như nào?

Cùng xem ví dụ sau đây để hiểu hơn cách tính thuế nhà thầu làm sao ra được hạch toán thuế nhà thầu nhé! Ví dụ: Công ty TNHH A ( một doanh nghiệp Việt Nam) ký hợp đồng thuê một doanh nghiệp nước ngoài B thực hiện dịch vụ xây dựng bao thầu nguyên vật liệu. Với giá trị hợp đồng là 5 tỷ đồng . Theo hợp đồng, quy định nhà thầu nước ngoài B sẽ chịu toàn bộ thuế GTGT ( giá trị gia tăng) và thuế TNDN ( thu nhập doanh nghiệp).

 • Tỷ lệ % để tính thuế GTGT : 5%
 • Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế : 5%

Công thức tính thuế nhà thầu theo giá Gross như sau :

 • Xác định thuế GTGT : Doanh thu tính thuế GTGT = 5.000.000.000 đồng

Thuế GTGT phải nộp là : 5.000.000.000 đồng  x 5% = 250.000.000 đồng.

 • Thuế TNDN : Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

5.000.000.000 đồng  – 250.000.000 đồng = 4.750.000.000 đồng

Thuế TNDN phải nộp là : 4.750.000.000 đồng  x 5% = 237.500.000 đồng

Vậy tổng thuế nhà thầu mà doanh nghiệp nước ngoài B phải nộp do doanh nghiệp A khấu trừ lại là :

250.000.000 đồng  + 237.500.000 đồng  = 487.500.000 đồng

Nhà thầu B sẽ nhận được số tiền sau thanh toán hợp đồng là :

5.000.000.000 đồng  – 487.500.000 đồng = 4.512.500.000 đồng

Vậy hạch toán thuế nhà thầu theo giá Gross lúc này sẽ là 

 • Ghi nhận chi phí xây dựng

Nợ TK 152, 156, 627

5.000.000.000 đồng

Có TK  331 ( phải trả cho người bán)

5.000.000.000 đồng

 

 • Khấu trừ thuế nhà thầu ( thuế GTGT)

Nợ TK 331

250.000.000 đồng

Có TK 3339 ( Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác)

250.000.000 đồng

 

 • Khấu trừ thuế nhà thầu thuế TNDN

Nợ TK 331

237.500.000 đồng

Có TK 339

237.500.000 đồng

 

 • Thanh toán công nợ khách hàng

Nợ TK 331

 4.512.500.000 đồng

Có TK 112

4.512.500.000 đồng

 

 • Nộp thuế nhà thầu

Nợ TK 3339

487.500.000 đồng

Có TK 112

487.500.000 đồng

 

Hạch toán thuế nhà thầu nộp hộ, chính là hình thức đã ghi sổ hạch toán xong. Sau đó, doanh nghiệp A sẽ đứng ra thanh toán thuế GTGT và thuế TNDN cho doanh nghiệp B. Công việc này dựa trên sự tính toán kỹ lưỡng từ trước đó. Để làm sao không bị sai xót dẫn đến thiếu hụt cho cả đôi bên. Và thúc đẩy quá trình đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam.

Và để quá trình hội nhập được giản lược hơn Bộ Tài chính đã đưa ra các thông tư hướng dẫn. Tránh phần bớt rườm rà và đơn giản hơn trong hạch toán. Để từ đó các doanh nghiệp nước ngoài khi tham gia kinh doanh sẽ tuân theo “ Sân chơi” tại Việt Nam. Giải quyết vấn đề này Bộ đã đưa ra thông tư 200, hướng dẫn cho các doanh nghiệp.

thue-nha-thau3
Để quá trình hội nhập được giản lược hơn Bộ Tài chính đã đưa ra các thông tư hướng dẫn

Hạch toán thuế nhà thầu theo thông tư 200 

Theo thông tư 200, có hướng dẫn.

Gồm các loại thuế khác ( 33382) ; Phí,lệ phí và các khoản phải nộp khác ( 3339)  như sau:

 • Khi thực nộp các loại thuế khác ( như thuế nhà thầu) , phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác, ghi:

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  ( 33382), ( 3339).

Có TK 111 ( Tiền mặt) , 112 ( Tiền gửi ngân hàng ).

Đây chính là các thông số cần ghi sổ trong thuế nhà thầu cần lưu ý.

Thue-nha-thau4
Thuế nhà thầu cần lưu ý

Kết lại 

Trên đây muaban.net đã đưa ra cho bạn làm thế nào để hạch toán thuế nhà thầu. Mặc dù, không hề đơn giản, nhưng dựa vào đây để giúp doanh nghiệp của mình hiểu đúng. Không bị thụt lùi về lợi nhận thất thu dẫn đến lỗ lớn. Biết được cách tính chính xác sẽ làm doanh nghiệp trở lên vững chắc hơn. Và có thể tự tin “bắt tay” các hợp đồng lớn, có giá trị từ nước ngoài.

Chúc các bạn thành công!

Phạm Trang ( Content Writer) 

Nguyễn Xuân Hương
Hello! Mình là Xuân Hương, hiện đang đảm nhận vị trí Content Specialist tại Muaban.net. Mong rằng những bài viết của mình có thể cung cấp những thông tin hữu ích đến bạn. Enjoy your time with Muaban.net!
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
spot_img

ĐỪNG BỎ LỠ