Đất dự án, Khu dân cư 24

Đất thổ cư 52

Đất nông nghiệp, kho bãi 10