🔥🔥🔥H贸t h贸t h贸t🔥🔥🔥 B谩n Nhanh Shophouse 3 t岷g, 120m2, 膽瓢峄漬g r峄檔g

5.290.000.000 膽

Th峄 X茫 T峄 S啤n - B岷痗 Ninh 06/09/2019
Gi谩:
5.290.000.000 膽
Li锚n h峄:
ph岷 tu岷 ki峄噒
膼i峄噉 tho岷:
0943398192
🔥🔥🔥H贸t h贸t h贸t🔥🔥🔥
B谩n Nhanh Shophouse 3 t岷g t岷 d峄 谩n chu岷﹏ Singapore 膽岷筽 nh岷 T峄 S啤n.
- Di峄噉 t铆ch: 120m2
- Gi谩 s峄慶 : 19tr/1m2 膽岷
- V峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋.
+ Ngay Qu峄慶 L峄 1A l脿 cao t峄慶 H脿 N峄檌 膽i B岷痗 Ninh, B岷痗 Giang, Qu岷g Ninh, L岷g S啤n, 膽瓢峄漬g 膼T 179 T峄 S啤n 膽i Gia L芒m.
+ C谩ch trung t芒m H脿 N峄檌 15 ph煤t.
+ C谩ch B岷痗 Ninh 10 ph煤t.
+ C谩ch s芒n bay N峄檌 B脿i 30 ph煤t.
- H岷 t岷g ho脿n thi峄噉.
+ H峄 th峄憂g c岷 tho谩t n瓢峄沜 膽峄搉g b峄, hi峄噉 膽岷, 膽i峄噉 芒m n瓢峄沜 s岷h, khu 膽么 th峄 膽岷 chu岷﹏ Singapore.
+ S岷 ph岷﹎ th岷璽, gi谩 tr峄 th岷璽, c啤 h峄檌 膽岷 t瓢 v脿 an c瓢.
- Ti峄噉 铆ch v瓢峄 tr峄檌.
- K岷 b锚n tr瓢峄漬g 膼岷 h峄峜 Kinh Doanh v脿 C么ng Ngh峄 H脿 N峄檌.
- G岷 ch峄 trung t芒m th峄 x茫 T峄 S啤n.
- Tr瓢峄漬g h峄峜 c岷 1,2,3 k岷 b锚n.
+ Khu c么ng nghi峄噋 Vsip hi峄噉 h峄痷 v峄沬 45 ngh矛n c么ng nh芒n v脿 5000 chuy锚n gia n瓢峄沜 ngo脿i.
+ G岷 ngay 3 KCN l峄沶: Vsip, 膼岷 膼峄搉g, Ti锚n S啤n.
+ N岷眒 trong t峄昻g th峄 khu 膽么 th峄 200ha c贸 c谩c ti峄噉 铆ch: Cao 峄慶 ng芒n h脿ng, trung t芒m th瓢啤ng m岷, v膬n ph貌ng kh峄焛 nghi峄噋, khu th峄 thao 膽a n膬ng, khu th峄 d峄 mi峄卬 ph铆, trung t芒m kh谩ch s岷 3 sao, 5 sao, tr瓢峄漬g h峄峜 v脿 b峄噉h vi峄噉 qu峄慶 t岷, khu nh脿 峄 cao c岷.
- Li锚n h峄 : 0943398192 g岷穚 ban qu岷 l媒 d峄 谩n
Th么ng tin b岷 膽峄檔g s岷
 • 膼峄媋 ch峄:
  L媒 Th谩i T峄 X茫 Ph霉 Ch岷﹏
 • D峄 谩n:
  -
 • Di峄噉 t铆ch 膽岷:
  -
 • T岷g/L岷:
  -
 • Ph貌ng ng峄:
  -
 • Ph貌ng t岷痬:
  -
 • Di峄噉 t铆ch s峄 d峄g:
  288,00 m2
 • H瓢峄沶g:
 • Ph谩p l媒:
 B谩o vi ph岷 M茫 tin: 53656927
Qu岷g c谩o
C脭NG TY C峄 PH岷 MUA B脕N. MST: 0102344810, c岷 ng脿y 10/08/2007. S膼T: 028.73001234
Tr峄 s峄 ch铆nh S峄 28-30 膼瓢峄漬g s峄 2, khu ph峄 H瓢ng Gia 5, ph瓢峄漬g T芒n Phong, Qu岷璶 7, TP. H峄 Ch铆 Minh
muaban.net c贸 tr谩ch nhi峄噈 chuy峄僴 t岷 th么ng tin. Kh么ng ch峄媢 b岷 k峄 tr谩ch nhi峄噈 n脿o t峄 c谩c tin n脿y. xem chi ti岷縯