Đất dự án, Khu dân cư 1

Đất thổ cư 5

Đất nông nghiệp, kho bãi 2