Đất dự án, Khu dân cư 29

Đất thổ cư 85

Đất nông nghiệp, kho bãi 8

Dự Án Bất Động Sản