An ninh, bảo vệ 4

Bán hàng 1

Kinh doanh 1

Lái xe, phụ xe 4

Lao động phổ thông khác 4

Người giúp việc, tạp vụ 32