An ninh, bảo vệ 3

Bán hàng 1

Kinh doanh 1

Lái xe, phụ xe 3

Lao động phổ thông khác 2

Người giúp việc, tạp vụ 16

Nhân viên Nhà hàng, khách sạn, quán 1