Marketing, PR, quảng cáo 1

An ninh, bảo vệ 3

Bán hàng 3

Cắt tóc, gội đầu, làm móng 1

Kế toán, thu ngân 2

Kinh doanh 1

Kỹ sư điện, điện tử, Công nghệ thông tin 1

Lái xe, phụ xe 8

Lao động phổ thông khác 3

Người giúp việc, tạp vụ 20

Tuyển Ngành nghề khác 1