Đang tải...
Đang tải...

Mua Oto củ 4/7 chỗ ,giá cao Hoa Hồng ae giới thiệu

Quận Bình Thạnh - TPHCM 18 giờ trước
𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐦𝐮𝐚 𝐛𝐚́𝐧 𝐎𝐭𝐨 𝟒/𝟕𝐜 + 𝐗𝐞 𝐌𝐚́𝐲 𝐜𝐮̃ , 𝐓𝐚̣𝐢 𝐒𝐚̀𝐢 𝐆𝐨̀𝐧 + 𝐓𝐢̉𝐧𝐡 ☎️ 𝟎𝟗𝟎𝟗.𝟖𝟗.𝟗𝟎.𝟗𝟎 𝐌𝐫 𝐓𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧
✅𝐎𝐭𝐨 𝟒/𝟕 𝐜𝐡𝐨̂̃
𝐁𝐌𝐖,𝐂𝐡𝐞𝐯𝐫𝐨𝐥𝐞𝐭,𝐅𝐨𝐫𝐝,𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚,𝐇𝐲𝐮𝐧𝐝𝐚𝐢,𝐊𝐢𝐚,𝐌𝐚𝐳𝐝𝐚,𝐌𝐞𝐫𝐜𝐞𝐝𝐞𝐬,𝐌𝐢𝐭𝐬𝐮𝐛𝐢𝐬𝐡𝐢,𝐓𝐨𝐲𝐨𝐭𝐚
✅𝐗𝐞 𝐠𝐚̆́𝐧 𝐦𝐚́𝐲
𝐗𝐞 𝐭𝐚𝐲 𝐠𝐚 , 𝐗𝐞 𝐬𝐨̂́ , 𝐱𝐞 𝐜𝐚̂̀𝐦 đ𝐨̂̀ , 𝐱𝐞 𝐛𝐚𝐧𝐤 , 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐚̀𝐢 𝐠𝐨̀𝐧 + 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐯𝐯𝐯
✳️𝐔̛𝐮 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐱𝐞 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐨̂́ đ𝐞̣𝐩 + 𝐒𝐨̂́ 𝐕𝐢𝐩 𝐠𝐢𝐚́ 𝐜𝐚𝐨 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀!
❇️ 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐛𝐚́𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 , 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐬𝐨̂́ ➡️ 𝟎𝟗𝟎𝟗.𝟖𝟗.𝟗𝟎.𝟗𝟎 ⬅️⛔️ 𝐙𝐚𝐥𝐨 + 𝐕𝐢𝐛𝐞𝐫
❎ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂𝐦 : 𝐌𝐮𝐚 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐠𝐨̣𝐧 , 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉ , 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 , 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 , 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐭 , 𝐡𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 !
🌹𝗛𝗼𝗮 𝗵𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗼 𝗰𝗵𝗼 𝗮𝗲 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 - 𝗧𝘂̛̀ 𝟱-𝟮𝟬𝘁𝗿 𝘁𝘂𝘆̀ 𝘅𝗲 !
🆘🆘 - 𝐐𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮 :
- 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐱𝐞 𝐧𝐡𝐮̛ :
- 𝐃𝐨̀𝐧𝐠 𝐱𝐞 , đ𝐨̛̀𝐢 𝐱𝐞, 𝐱𝐞 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐞̂𝐧 𝐡𝐚𝐲 𝐱𝐞 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 , 𝐬𝐨̂́ 𝐤𝐦 𝐱𝐞 đ𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 ,𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐱𝐞 .
- 𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐛𝐚́𝐨 𝐠𝐢𝐚́ 𝐧𝐞̂́𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐬𝐞̃ đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐨̛𝐢 𝐱𝐞𝐦 𝐱𝐞́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮 𝐦𝐮𝐚 .
- 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮 𝐦𝐮𝐚 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝐜𝐚𝐨, 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐠𝐨̣𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩
☎️- 𝐀𝐥𝐨 : 𝟎𝟗𝟎𝟗.𝟖𝟗.𝟗𝟎.𝟗𝟎 𝐙𝐚𝐥𝐨 + 𝐕𝐢𝐛𝐞𝐫
☎️ 𝐕𝐢𝐧𝐚 : 𝟎𝟖𝟑.𝟕𝟖.𝟑𝟒𝟓𝟔𝟕 𝐌𝐫 𝐓𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧

Tin rao vặt tương tự

Em cần mua xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ

Em cần mua xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ

  Quận Bình Thạnh, TPHCM
19/01/2022
Cần mua xe ôtô 4 chỗ đời 2014 đến 2017

Cần mua xe ôtô 4 chỗ đời 2014 đến 2017

  Quận Bình Thạnh, TPHCM
14/01/2022
Cần thu mua các loại xe giá cao hơn thị trường

Cần thu mua các loại xe giá cao hơn thị trường

  Quận Bình Thạnh, TPHCM
30/12/2021
Chuyên Thu mua xe cũ các loại giá cao.

Chuyên Thu mua xe cũ các loại giá cao.

  Quận Bình Thạnh, TPHCM
30/12/2021
Chuyên mua các dòng Ô Tô: Lexus, BM, Mer, Honda, Mazda,Toyota,…

Chuyên mua các dòng Ô Tô: Lexus, BM, Mer, Honda, Mazda,Toyota,…

  Quận Bình Thạnh, TPHCM
01/12/2021
Quảng cáo

Tin rao vặt - TPHCM

Bất động sản Đồ điện tử Việc làm, Tuyển sinh Dịch vụ Ô tô Điện máy, Đồ gia dụng Xe máy Thời trang, Mỹ phẩm Sở thích, Mặt hàng khác Đối tác, Cộng đồng