Lao động phổ thông khác 1

Người giúp việc, tạp vụ 4

Nhân viên Nhà hàng, khách sạn, quán 1