An ninh, bảo vệ 5

Bán hàng 1

Bếp, pha chế 1

Giáo viên, gia sư 3

Kế toán, thu ngân 1

Kinh doanh 3

Lái xe, phụ xe 5

Người giúp việc, tạp vụ 21

Nhân viên Nhà hàng, khách sạn, quán 1

Tư vấn, Chăm sóc khách hàng 2

Y dược 1