Marketing, PR, quảng cáo 2

An ninh, bảo vệ 1

Giám đốc, Quản lý, Trưởng phòng 1

Giao chở hàng 1

Giáo viên, gia sư 1

Kế toán, thu ngân 5

Kỹ sư điện, điện tử, Công nghệ thông tin 2

Kỹ sư Xây dựng, Cơ khí, Mỹ thuật, In 1

Lái xe 2

Lao động phổ thông khác 3

Ngành nghề khác 1

Người giúp việc, tạp vụ 2

Nhân viên Nhà hàng, khách sạn, quán 1

NV Văn phòng, hành chính, nhân sự 1