Công ty OOCL Việt Nam thông báo xử lý hàng tồn tại cảng

TPHCM 15/02/2020
THÔNG BÁO XỬ LÝ HÀNG TỒN TẠI CẢNG

Công ty OOCL Việt Nam, Đại lý Hãng tàu OOCL, xin thông báo những lô hàng có chi tiết sau đã tồn tại cảng quá 60 ngày nhưng chủ hàng không đến thanh toán phí lưu container + lưu bì để nhận hàng theo các thông báo của Công ty OOCL Việt Nam:Số Vận Đơn(OOLU)

Số container Người nhận hàng Ngày Cập cảng

Cảng Cập

2628419060 OOLU7361152 VENUS LOGISTICS CORP 24 Oct 2019 Ho Chi Minh-VICT 2628419060 OOLU4287766 VENUS LOGISTICS CORP 24 Oct 2019 Ho Chi Minh-VICT 2628827960 OOLU4512445 VENUS LOGISTICS CORP 07 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2628827960 OOLU7734641 VENUS LOGISTICS CORP 07 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2628827960 OOLU4405128 VENUS LOGISTICS CORP 07 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2628827960 OOLU7610300 VENUS LOGISTICS CORP 07 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2628827960 OOLU7851695 VENUS LOGISTICS CORP 07 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2629951380 OOLU8496086 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN CAM THAI 12 Nov 2019 Ho Chi Minh-Cat Lai 2628827961 OOLU7790780 VENUS LOGISTICS CORP 14 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2628827961 OOCU4970523 VENUS LOGISTICS CORP 14 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2628827961 CCLU4824319 VENUS LOGISTICS CORP 14 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2628827961 OOLU7688335 VENUS LOGISTICS CORP 14 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2628827961 OOLU4316308 VENUS LOGISTICS CORP 14 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2629726250 OOLU4417197 VENUS LOGISTICS CORP 21 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2629726250 OOLU4320972 VENUS LOGISTICS CORP 21 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2629726250 OOLU7665598 VENUS LOGISTICS CORP 21 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2629726250 OOLU7485580 VENUS LOGISTICS CORP 21 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2629726250 OOLU7682229 VENUS LOGISTICS CORP 21 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2629726250 OOLU4343242 VENUS LOGISTICS CORP 21 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2629726250 OOLU4520570 VENUS LOGISTICS CORP 21 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2629726250 OOLU7923394 VENUS LOGISTICS CORP 21 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2629726250 OOLU4514026 VENUS LOGISTICS CORP 21 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 2629726250 OOLU4403402 VENUS LOGISTICS CORP 21 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 4048978850 FSCU5037320 VENUS LOGISTICS CORP 28 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 4048978850 OOCU4855941 VENUS LOGISTICS CORP 28 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 4048978850 OOLU7526334 VENUS LOGISTICS CORP 28 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 4048978850 OOLU7740433 VENUS LOGISTICS CORP 28 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 4048978850 OOLU7864753 VENUS LOGISTICS CORP 28 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 4048978850 TCKU4529293 VENUS LOGISTICS CORP 28 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 4048978850 OOLU7506092 VENUS LOGISTICS CORP 28 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 4048978850 OOLU7910606 VENUS LOGISTICS CORP 28 Nov 2019 Ho Chi Minh-VICT 4049042180 OOLU0325596 Harbour Logistics Corporation 14 Dec 2019 Da Nang 4049042180 OOCU6743621 Harbour Logistics Corporation 14 Dec 2019 Da Nang 2630704640 OOLU0663680 Global Logistics Service Co Ltd 16 Dec 2019 Ho Chi Minh-Cat Lai 2631821950 OOLU0629433 HUNG A LOGISTICS CO.,LTD. 17 Dec 2019 Ho Chi Minh-Cat Lai 2625512990 TCLU7065980 Lam Phong Logistics Company Limited 13 Aug 2019 Ho Chi Minh-Cat Lai 2625512990 TCLU7091783 Lam Phong Logistics Company Limited 13 Aug 2019 Ho Chi Minh-Cat Lai

Từ ngày 20/02/2020 Công ty TNHH OOCL Việt Nam sẽ xử lý các lô hàng trên theo Nghị định số 46/2006/NĐ-CP ngày 16/5/2006 về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam & Theo Thông tư 203/TT-BTC năm 2014. Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH OOCL Việt Nam/Bộ Phận Nhập 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp HCM Số ĐT: 84 28 39116006 Email: [email protected] ; [email protected];

Tin rao vặt tương tự

Công ty đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản

Công ty đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản

  Quận 3, TPHCM
26/02/2020
Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn thông báo đấu giá tài sản

Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn thông báo đấu giá tài sản

  TPHCM
26/02/2020
Chờ bổ sung nội dung

Chờ bổ sung nội dung

  Quận Bình Tân, TPHCM
26/02/2020
Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn thông báo đấu giá tài sản

Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn thông báo đấu giá tài sản

  TPHCM
26/02/2020
Mất Giấy Chứng Nhận Cổ Phần do ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương phát

Mất Giấy Chứng Nhận Cổ Phần do ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương phát

  TPHCM
26/02/2020
Quảng cáo
Quảng cáo

Tin rao vặt - TPHCM

Bất động sản Đồ điện tử Việc làm, Tuyển sinh Dịch vụ Ô tô Điện máy, Đồ gia dụng Xe máy Thời trang, Mỹ phẩm Sở thích, Mặt hàng khác Đối tác, Cộng đồng