Mũ Bảo Hiểm tại xưởng-làm theo đơn đặt hàng của công ty

45.000 đ

Quận Tân Phú - TP.HCM 14/09/2019
Giá:
45.000 đ
Liên hệ:
NÓN BẢO HIỂM GIÁ RẺ
Điện thoại:
0914792020
𝑻𝑯𝑰𝑬̂́𝑻 𝑲𝑬̂́-𝑰𝑵 𝑵𝑶́𝑵 𝑩𝑨̉𝑶 𝑯𝑰𝑬̂̉𝑴 𝑻𝑯𝑬𝑶 𝒀𝑬̂𝑼 𝑪𝑨̂̀𝑼 của quí đơn vị-công ty
Mang thương hiệu đến gần với Khách hàng-Marketing hiệu quả thiết thực
- 0914792020 𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒏𝒐́𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒂̂̃𝒖 𝒎𝒂̃ đ𝒂 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖́.
- 𝑮𝑰𝑨́ 𝑪𝑯𝑰̉ 𝑻𝑼̛̀ 45.000đ/𝒏𝒐́𝒏

𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 :
- 𝑵𝒐́𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒄𝒐́ 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏𝒈
- 𝑵𝒐́𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒎 𝑯𝒂𝒍𝒚
- 𝑵𝒐́𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒏𝒖̛̉𝒂 đ𝒂̂̀𝒖...
- 𝑵𝒐́𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒕𝒂̣̆𝒏𝒈, 𝒏𝒐́𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒒𝒖𝒂̉𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒐
- 𝑵𝒐́𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚...
-Nón trẻ em

- 𝑻𝒓𝒆̂𝒏 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒎𝒖̃ 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒎 đ𝒆̂̀𝒖 𝒄𝒐́ đ𝒂̂̀𝒚 đ𝒖̉ 𝒕𝒆𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒐𝒈𝒐
𝑻𝒉𝒆𝒐 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈. 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ đ𝒂́𝒑 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒉𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝑸𝒖𝒚́ 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈.
𝑽𝒐̛́𝒊 đ𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒈𝒖̃ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒏𝒂̆𝒎 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎, 𝒄𝒐́ 𝒕𝒂𝒚 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀ 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒓𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒏𝒆̂𝒏
đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝑸𝒖𝒚́ 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 𝒗𝒆̂̀ 𝑮𝑰𝑨́ 𝒗𝒂̀ 𝑪𝑯𝑨̂́𝑻 𝑳𝑼̛𝑶̛̣𝑵𝑮.
-Số lượng: 100 nón trở lên
-𝑾𝒆𝒃: 𝒏𝒉𝒖𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒏𝒂𝒎.𝒗𝒏
-𝑮𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒏𝒉𝒖𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒏𝒂𝒎𝒏𝒎𝒏@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎
-𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆-𝒁𝒂𝒍𝒐: 0914792020
 Báo vi phạm Mã tin: 55334418
Quảng cáo
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN. MST: 0102344810, cấp ngày 10/08/2007. SĐT: 028.73001234
Trụ sở chính Số 28-30 Đường số 2, khu phố Hưng Gia 5, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
muaban.net có trách nhiệm chuyển tải thông tin. Không chịu bất kỳ trách nhiệm nào từ các tin này. xem chi tiết