膼ang t岷...
膼ang t岷...

💥💥💥B谩n 膽岷 Ng农 H脿nh S啤n g岷 c岷 Khu锚 膼么ng th么ng V玫 Ch铆 C么ng, ven s么

2.000.000.000 膽
Qu岷璶 Ng农 H脿nh S啤n - 膼脿 N岷祅g 10/09/2020
💥💥💥B谩n 膽岷 Ng农 H脿nh S啤n g岷 c岷 Khu锚 膼么ng th么ng V玫 Ch铆 C么ng, ven s么ng m谩t m岷 x芒y nh脿 峄 ngay. Gi谩 1.1 t峄 (50%): 0935 995042.

⛳️- C谩ch Ho脿 Xu芒n 1km, khu 膽么 th峄 FPT 1km.

⛳️- G岷 l脿ng 膽岷 h峄峜 FPT, b峄噉h vi峄噉 Qu峄慶 T岷 Ho脿 Qu媒 800m.

⛳️- L么 膽岷 g岷 s么ng kh么ng kh铆 trong l脿nh, m谩t m岷.

⛳️- Ch峄, tr瓢峄漬g h峄峜 c谩c c岷, s么ng n煤i, bi峄僴 h峄 t岷璸 trung xung quanh b谩n k铆nh t岷 7p 膽i l岷..

⛳️- Hi峄噉 t脿i ch铆nh t峄 2 t峄 - 2,45 t峄 th矛 膽岷 n峄乶 Ho脿 Qu媒 - Ng农 H脿nh S啤n l脿 l峄盿 ch峄峮 ph霉 h峄 nh岷 膽峄 An C瓢 L岷 Nghi峄噋.

⛳️- DT 100m ( 5x20 ). 膼瓢峄漬g 11m5. D芒n C瓢 膽么ng 膽煤c , X芒y nh脿 峄 ngay.
🍁🍁🍁- H峄 tr峄 vay 50%. S峄 膽峄 CC : 0935 995042
Th么ng tin b岷 膽峄檔g s岷
膼峄媋 ch峄:
V玫 Ch铆 C么ng Ph瓢峄漬g H貌a Qu媒
Di峄噉 t铆ch 膽岷:
100 m虏
Ph谩p l媒:
S峄 膽峄

Tin rao v岷穞 t瓢啤ng t峄

L么 膽岷 n峄乶 膽岷筽 ngay khu 膽么 th峄 m峄沬 c峄 膼脿 N岷祅g

L么 膽岷 n峄乶 膽岷筽 ngay khu 膽么 th峄 m峄沬 c峄 膼脿 N岷祅g

1 t峄 890 tri峄噓 Qu岷璶 Ng农 H脿nh S啤n, 膼脿 N岷祅g
26/09/2020
B谩n 05 l么 膽岷 bi峄僴 li峄乶 k峄 膽瓢峄漬g tr瓢峄漬g sa ch峄 c贸 1,9 t峄 l么

B谩n 05 l么 膽岷 bi峄僴 li峄乶 k峄 膽瓢峄漬g tr瓢峄漬g sa ch峄 c贸 1,9 t峄 l么

1 t峄 900 tri峄噓 Qu岷璶 Ng农 H脿nh S啤n, 膼脿 N岷祅g
26/09/2020
B谩n g岷 l么 膽岷 khu d芒n c瓢   Ho脿 Qu媒 - G岷 V玫 ch铆 c么ng. Gi谩 1,9t峄/n峄乶

B谩n g岷 l么 膽岷 khu d芒n c瓢 Ho脿 Qu媒 - G岷 V玫 ch铆 c么ng. Gi谩 1,9t峄/n峄乶

1 t峄 900 tri峄噓 Qu岷璶 Ng农 H脿nh S啤n, 膼脿 N岷祅g
26/09/2020
C岷 b谩n 膽岷 bi峄僴 膼脿 N岷祅g ch峄 c贸 19 tr/m2 膽岷 t瓢 sinh l峄漣 t峄憈

C岷 b谩n 膽岷 bi峄僴 膼脿 N岷祅g ch峄 c贸 19 tr/m2 膽岷 t瓢 sinh l峄漣 t峄憈

1 t峄 900 tri峄噓 Qu岷璶 Ng农 H脿nh S啤n, 膼脿 N岷祅g
26/09/2020
B谩n 膽岷 n峄乶 ven bi峄僴 Nam 膼脿 N岷祅g, li峄乶 k峄 g岷 CocoBay gi谩 11,5 tr/m2

B谩n 膽岷 n峄乶 ven bi峄僴 Nam 膼脿 N岷祅g, li峄乶 k峄 g岷 CocoBay gi谩 11,5 tr/m2

1 t峄 960 tri峄噓 Qu岷璶 Ng农 H脿nh S啤n, 膼脿 N岷祅g
25/09/2020
Qu岷g c谩o

Tin rao v岷穞 - 膼脿 N岷祅g

B岷 膽峄檔g s岷 膼峄 膽i峄噉 t峄 Vi峄嘽 l脿m, Tuy峄僴 sinh D峄媍h v峄 脭 t么 膼i峄噉 m谩y, 膼峄 gia d峄g Xe m谩y Th峄漣 trang, M峄 ph岷﹎ S峄 th铆ch, M岷穞 h脿ng kh谩c 膼峄慽 t谩c, C峄檔g 膽峄搉g