Bungalow là gì? Ảnh trên hay dưới?

 Bungalow là kiểu nhà chỉ có một tầng được xuất hiện từ thế kỷ XVII.

Vật liệu dùng để xây dựng các bungalow thường là vật liệu từ tự nhiên.

Nơi xuất hiện nhiều nhà bungalow nhất ở Việt Nam là khu vực ven biển, tại những điểm du lịch lớn.

Các loại hình bungalow phổ biến nhất hiện nay

Bungalow bình dân

Bungalow trong resort