Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, đối với các trường hợp phương tiện giao thông đường bộ đi chậm và gây ảnh hưởng đến hệ thống giao thông thì sẽ có những chế tài xử phạt cụ thể là:

  • Theo điểm b khoản 2 điều 5, phạt hành chính từ 400.000 đến 600.000 đồng với những trường hợp: người điều khiển xe ôtô, phương tiện tương tự xe ô tô chạy thấp hơn so với phương tiện di chuyển cùng chiều mà không đi về phía bên phải phần đường xe chạy, ngoại trừ trường hợp các phương tiện giao thông khác đi cùng chiều và lưu thông quá tốc độ tối đa cho phép.
  • Theo điểm s khoản 3 điều 5, phạt hành chính từ 800.000 đến 1.000.000 đồng cho những trường hợp: người cầm lái xe ô tô và phương tiện tương tự như xe ô tô chạy dưới tốc độ tối thiểu trên các đoạn đường bộ có biển báo quy định tốc độ tối thiểu cho phép xe ô tô lưu thông.
quy định tốc độ xe ô tô 2022
Điều khiển xe ô tô chậm vẫn bị phạt hành chính

Như vậy, người điều khiển xe ô tô đi chậm chỉ bị phạt hành chính và không áp dụng bất kỳ hình thức xử phạt bổ sung nào, kể cả việc tạm giữ phương tiện có thời hạn. Tuy nhiên, người điều khiển xe cần chấp hành đúng với quy định của luật giao thông để không gây ảnh hưởng đến hệ thống giao thông nói chung.