Theo cập nhật mới nhất của nghị định 117 mới ban hành của Chính phủ, người dùng cần phải biết chỉ trong các trường hợp sau, ngân hàng mới được tiết lộ thông tin của bạn. Nắm rõ điều này không chỉ bảo vệ bạn mà còn bảo vệ số tài sản mà bạn đang gửi hoặc vay từ ngân hàng.

1. Căn cứ theo nghị định của Chính phủ

Ngày 11/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117 về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. .

Theo Nghị định này, ngân hàng chỉ được cung cấp thông tin khách hàng trong trường hợp tổ chức khác, cá nhân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng được quy định tại bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc có sự chấp thuận của khách hàng. Nghị định này còn quy định tương đối chặt chẽ về việc bảo vệ bí mật, đặc biệt là thông tin khách hàng tại các ngân hàng. Nghị định nêu rõ, thông tin khách hàng của ngân hàng phải được giữ bí mật và chỉ được cung cấp theo quy định của Luật Tổ chức Tín dụng, nghị định này và pháp luật có liên quan.

bảo mật

Việc bảo mật thông tin khách hàng liên quan mật thiết đến việc bảo vệ tài sản của khách hàng.

2. Tính bảo mật thông tin tuyệt đối được thực thi

Ngân hàng không được cung cấp thông tin xác thực khách hàng (mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu truy cập,…) cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng đó bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với khách hàng.

Ngân hàng chỉ được cung cấp thông tin khách hàng trong hai trường hợp sau:

(1) Tổ chức khác, cá nhân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng được quy định tại bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội.

(2) Có sự chấp thuận của khách hàng.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin khách hàng theo đúng mục đích, nội dung, phạm vi, thẩm quyền theo quy định hoặc khi được sự chấp thuận của khách hàng và phải chịu trách nhiệm về việc yêu cầu cung cấp thông tin. Đồng thời cơ quan, tổ chức, cá nhân phải giữ bí mật thông tin khách hàng, sử dụng thông tin khách hàng đúng mục đích và không được cung cấp cho bên thứ ba khi không có sự chấp thuận của khách hàng, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật.

bảo mật

Ngân hàng không được phép cung cấp bất kỳ thông tin nào của khách hàng ngoài những trường hợp nêu trên.

Nghị định cũng chỉ rõ, khi khách hàng thấy ngân hàng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cung cấp, sử dụng thông tin của mình không đúng quy định có quyền khiếu nại, khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nghị định này đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Nắm bắt được thông tin này, quý bạn đọc nếu đang là khách hàng của bất kỳ ngân hàng nào, thì phải hết sức lưu ý nếu hệ thống thông tin bảo mật của bạn bị tiết lộ không vì những lý do đúng theo luật pháp hoặc có sự chấp thuận từ bạn. Việc thông tin bảo mật cá nhân bị tiết lộ ra ngoài có thể gây phương hại đến lợi ích cá nhân của chủ sở hữu tài sản mà ngân hàng đang nắm giữ. Ngoài ra việc này sẽ còn gây mất uy tín, sự tín nhiệm của khách hàng đối với ngân hàng đó, ảnh hưởng đến hoạt động lâu dài của ngân hàng.

Tóm lại, dù tham gia bất cứ dịch vụ nào, đặc biệt là với các hệ thống quan trọng như ngân hàng, bạn phải hết sức thận trọng. Để tìm hiểu chi tiết thêm về quy định bảo mật này, mời quý bạn tìm đọc nghị định số 117/2018 của Chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

About the Author

Minh Hương Pynie

Minh Hương Pynie - Hiện là Content Marketer Manager của báo Mua&Bán - ấn phẩm thông tin quảng cáo phía nam của báo công thương, Bộ Công Thương Việt Nam. Minh Hương Pynie có 3 năm kinh nghiệm trong việc quản lý và sản xuất nội dung cho đa dạng các nền tảng website, mạng xã hội,...

View All Articles