Bạn đang xem tin CẦN THƠ
   | TP.HCM | Hà Nội | Hải Phòng | Đà Nẵng |  Chọn Tỉnh/Thành
  Mã tin : 16137364 - Soạn MBO 16137364 gửi 7767 để đăng VIP1
  Ngày đăng :
  02/05/2013 -
  • Báo giấy
  Khu vực : Cần Thơ
  THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM
  Dự án: Nâng cấp đô thị Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ
  Gói thầu: CT-CS-4.15B: Tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp Hợp phần 1 - Giai đoạn 2: 8 LIA (17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 31)
  1. Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới để chi trả cho Dự án đầu tư Nâng cấp đô thị vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ, và dự định dùng một phần khoản tiền này cho các khoản thanh toán hợp lý cho các dịch vụ tư vấn
  2. Dịch vụ tư vấn bao gồm Tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp Hợp phần 1 - Giai đoạn 2: 8 LIA (17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 31) với thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng
  3. Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông cửu long - tiểu dự án thành phố Cần Thơ (Ban QLDA) mời các công ty tư vấn hợp lệ quan tâm cần cung cấp những thông tin chứng tỏ năng lực để thực hiện dịch vụ tư vấn trên
  4. Việc tuyển chọn tư vấn được tiến hành theo phương pháp đấu thầu Tuyển chọn dựa trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS) và phù hợp với chính sách của Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) được mô tả chi tiết trong "Tài liệu hướng dẫn - Tuyển chọn và sử dụng tư vấn bởi Bên vay của Ngân hàng thế giới tháng 5/2004, điều chỉnh vào tháng 10/2006 và tháng 5/2010

  5. Đơn vị tư vấn quan tâm đến dịch vụ nói trên, đề nghị gửi hồ sơ quan tâm về địa chỉ dưới đây trước 17 giờ 00 ngày 2/5/2013. Hồ sơ quan tâm phải bao gồm thông tin giới thiệu về công ty, các dự án đã thực hiện trong lĩnh vực tư vấn nêu trên và tất cả các thông tin về năng lực phù hợp cho việc thực hiện dịch vụ tư vấn này nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
  Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu long - tiểu dự án thành phố Cần Thơ
  Ông Lê Hồng Phát - Giám đốc Ban quản lý dự án
  Số 48 Ngô Đức Kế, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
  Điện thoại: 0710.3754084 Fax: 0710.3754047
  Email: canthonuup@gmail.com

  6. Công ty tư vấn được chọn sẽ được yêu cầu đệ trình một đề xuất kết hợp kỹ thuật - tài chính, sau đó được mời tham gia thương thảo hợp đồng và dự kiến sẽ thực hiện vào tháng 6/2013